Fra før har det vært kjent at kirkegårdsarbeideren var siktet. Den formelle siktelsen mot konen hans ble utferdiget for en måneds tid siden.

— Jeg ønsker ikke å gå veldig inn i dette. Men vi mener det er skjellig grunn til å mistenke konen for å hjulpet mannen i forbindelse med bedrageri, sier Liv Mette Karlsen, politiinspektør og påtaleansvarlig for saken i Hordaland politidistrikt.

Kirkegårdsarbeideren har siden februar vært siktet, blant annet for å ha lurt til seg boligen fra den 83 år gamle kvinnen.

Mannen, som er ansatt av Bergen kirkelige fellesråd for å stelle graver og vedlikeholde kirkegårder i bergensområdet, ble arrestert på arbeidsplassen tirsdag 9. februar i år. Ifølge politiet ble han kjent med kvinnen i 80-årene på kirkegården hvor hun stelte foreldrenes grav.

Ifølge politiet underskrev den eldre kvinnen i løpet av 2009 dokumenter hvor hun i realiteten overførte alle sine verdier til kirkegårdsarbeideren. De mener også at kvinnen har fraskrevet seg boretten til boligen hvor hun har bodd hele sitt liv.

Sentralt i etterforskningen står politiets antakelse om at den 83 år gamle kvinnen, som er enslig og uten livsarvinger, har en begynnende dement lidelse.

Av en kjennelse fra Gulating lagmannsrett går det frem at kirkegårdsarbeiderens kone har forklart at hun hjalp mannen å sette opp testamentet. Kjennelsen gjelder spørsmålet om de to ektefellene skal ha besøksforbud overfor 83-åringen.

Lagmannsretten uenig

Konen har også forklart i politiavhør at hun har skrevet all korrespondanse på PC. Ektefellene skal også ha besøkt, og hatt besøk av, den 83 år gamle kvinnen. På bakgrunn av det mener politiet det er skjellig grunn til å mistenke at konen «både psykisk og rent faktisk har medvirket til forledelsen av fornærmede».

Lagmannsretten sier seg enig i at kirkegårdsarbeideren kan ha utnyttet 83-åringens demenstilstand og tillit til å tilegne seg verdier. Men lagmannsretten mener det ikke er grunnlag for politiets mistanke om at konen har medvirket til bedrageri.

— Hun har bare i liten grad hatt selvstendig kontakt med fornærmede, skriver retten.

- Ingen grunn til mistanke

Selv om konen har vært orientert om disposisjonene 83-åringen har gjort til fordel for mannen, mener retten at det ikke er grunnlag for å hevde at konen «aktivt har tilskyndet til disse». Dermed slipper hun fortsatt besøksforbud overfor 83-åringen, mens retten velger å opprettholde forbudet overfor kirkegårdsarbeideren.

Ektefellenes forsvarer, Steinar B. Yndestad, sier dette:

— Konen er helt uenig i siktelsen, noe som også stadfestes av lagmannsretten. Også i forhold til kirkegårdsarbeideren mener jeg det ikke er grunn til mistanke om bedrageri. Testamentet og overføring av fast eiendom har skjedd etter boken, med vitnebekreftelser. Og boretten som 83-åringen skal ha gitt fra seg, er egentlig flyttet til en bolig som kirkegårdsarbeideren eier, og som er bedre egnet for en eldre dame. Det er ikke snakk om å ha eliminert noen borett, sier Yndestad.

Karlsen i bergenspolitiet sier saken fortsatt er under etterforskning.

— Det er vanskelig å si når vi blir ferdig, sier hun.