Da har i hvert fall ikke tyvene den indikasjonen på at huset står tomt, sier vaktsjef Magne Fauskanger ved politiet i Bergen. Tidligere kunne bergenserne sette seg på en liste over påsketomme hus som politiet holdt et ekstra godt øye med i høytiden. — Vi oppdaget ingen forskjell i antall innbrudd mellom påsken og andre perioder av året, forklarer Fauskanger. Dermed opphørte ordningen. Nå er det kun Laksevåg distrikt som arrangerer omfattende nabovarsling i påsken. Her vil 140 frivillige holde oppsikt med forlatte hus hele døgnet fra onsdag. Foreløpig er det ikke kommet inn meldinger til politiet i Bergen om flere innbrudd enn vanlig. Fauskanger regner ikke med å motta tyveri-meldinger før påsketuristene kommer ned fra fjellet om en uke.