• Denne saken handler om en smal, 670 meter lang traktorvei som vil neppe bli brukt mer enn 45 dager i året. Naturinngrepene blir små.

ATLE ANDERSSON

Otto Baste reagerer sterkt på fremstillingen og kartillustrasjonen i BT tirsdag om den planlagte traktorveien byens luftsportmiljø vil bygge til 534 meter høye Tverrmeisa, som ligger mellom Livarden og Sletteggen i Fana.

Otto Baste er leder i Bergen Hanggliding og Paragliding Klubb (BHPK). Byråd Lisbeth Iversen har fattet administrativt vedtak som gir klubben grønt lys til bygging av traktorveien. Det har fått Naturvernforbundet Hordaland til å se rødt. I går klaget miljøorganisasjonen vedtaket inn for Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Den omstridte traktorveien er planlagt i forlengelsen av en 1100 meter lang skogsvei gjennom et plantefelt som ligger i 460 meters høyde. Denne veien fikk grunneiere tillatelse til å bygge i november 2002.

BHPK som har rundt 140 medlemmer, vil bruke Tverrmeisa-kollen til hovedanlegg i Bergens-regionen. — Tverrmeisa er et naturlig, fiks ferdig start og landingssted for hanggliding og paragliding, mener Otto Baste.

Klubblederen avviser at veien vil påføre naturmiljøet stor skade.

— Vi ønsker en traktorvei med bredde på to og en halv meter. Det blir ikke behov for skjæringer eller fyllinger som er større enn én meter. Traktorveien blir for det meste liggende i dalsøkk. Med små inngrep i naturen vil vi være sikret tilkomst til flystedet, mens turfolk og skigåere vil få en løype som fører frem til et flott utkikkspunkt. Jeg er sikker på at også mange av Turlagets medlemmer vil sette pris på traktorveien, sier Otto Baste, som selv er Turlags-medlem.

Han sier at veien skal stenges med bom og at det er uaktuelt med parkering på toppen av Tverrmeisa av flysikkerhetsgrunner.

— Medlemmenes biler blir parkert på Bontveit. Vi vil bruke et fåtall utstyrsbiler som vil kjøre frem til Tverrmeisa maksimalt fire ganger på de aller travleste dagene. Vi forventer at traktorveien blir brukt ca. 45 dager i året. På selve Tverrmeisa blir det ikke snakk om noen fysiske inngrep i form av ramper eller andre installasjoner, sier Otto Baste.

Han reagerer også på at motstandere bruker begrepet skogsbilvei, mens søknaden gjelder traktorvei av letteste klasse.