• Luften i Bergen har blitt bedre og bedre utover 90-tallet, sier byveterinær Ingvar Tveit til Bergens Tidende.

Denne bedringen har inntrådt til tross for at biltrafikken inn mot sentrum har økt jevnt og trutt år etter år.— Faktum er, sier Ingvar Tveit, at været spiller en større rolle for luftkvaliteten i Bergen enn biltrafikken. I de siste årene har vi hatt færre og kortere perioder med inversjon, kaldvær med et ubevegelig lokk av forurenset luft over de sentrale bydelene. Når det regner og blåser derimot, er luften god.