I en oversikt fra Vegdirektoratet går det frem at Fløyfjellstunnelens nordlige løp mangler 28 nødtelefoner og 64 brannslokkingsapparater for å oppfylle dagens krav til sikkerhet. Ingen andre norske tunneler er så dårlig utstyrt.

Nye regler

Likevel er det liten grunn til å betrakte denne tunnelen som spesielt farlig, mener fungerende vegsjef Roger Skogli ved Statens vegvesen Hordaland.

— Den fulgte sin tids standard da den ble åpnet i 1988. Reglene har endret seg med tiden, sier han. Siden tunnelen har to løp, er det liten fare for frontkollisjoner, som utgjør en stor fare for alvorlige branner.

Avverger neppe katastrofer

Utstyret som mangler i tunnelen, er først og fremst til hjelp ved mindre ulykker, og vil ha relativt liten effekt ved større branner, som den i Gotthardtunnelen nylig.

— Hvis et 50-tonns vogntog kolliderer og settes i brann, hjelper det lite med håndslokker, sier Skogli.

Selv om slike apparater er viktige for sikkerheten, kan utskifting av brannfarlige materialer i tunnelene ha en like stor effekt, mener han.

- Løvstakktunnelen verst

Gunnar Gjæringen, fagansvarlig for tunneler ved Statens vegvesen Hordaland, sier til bt.no at Fløyfjellstunnelen er betydelig sikrere enn den eldre Løvstakktunnelen.

— Fløyfjellstunnelen er vel en av de sikreste tunnelene vi har, med dobbelt løp og gode rømningsmuligheter, sier han.

Løvstakktunnelen mellom Bergen sentrum og Fyllingsdalen ble åpnet i 1965, med bare ett løp. Ut fra trafikkmengden på 20.000 biler daglig skulle den 2,1 kilometer lange tunnelen vært utstyrt med to løp.

Løvstakktunnelen er lenge blitt regnet som den farligste tunnelen i Bergen.