— Hadde Norge vært fullverdig medlem av EU, ville bestemmelsen røket, sier Geir Lilletvedt, juridisk rådgiver i Norges Motorsportforbund.

Han forklarer at Sverige, som hadde et regelverk nærmest tilsvarende det norske, er blitt nødt til å rette seg etter EU-kravene.

I forhold til EØS-avtalen eksisterer det et mer grumsete rettslig farvann.

— EØS-avtalen går på fri flyt av varer og tjenester. Sier man at man ikke har lov til å bruke en vare, er det en hindring, sier han.

Problemet er bare at vannscooterne Hatlestad selger produseres i Canada.

— Vår EØS-avtale gjelder bare fri flyt av varer som er fra EU. Vannscooteren er ikke fra EU og dermed omfattes den ikke, sier Lilletvedt.

Hatlestads vannscootere monteres i Danmark. Derfor mener han at fartøyene er omarbeidet så mye at de er for EU-produkter å regne.

Politiinspektør Gunnar Fløystad ved Hordaland politikammer er ikke enig.

— Jeg tolker det heller dit at det også vil kunne straffes. De ligger nok tynt an uansett.

Ifølge Miljøverndepartementet er det ikke helt utenkelig at Norge en dag vil rette seg etter EUs regelverk, og at det igjen vil bli lovlig å benytte seg av vannscootere i Norge.

Inntil da risikerer vannscooterfolket fortsatt å møte lovens lange arm, om de drister seg til å benytte farkostene utenfor godkjente områder.