– Dette er et forslag som ofte kommer fra politikerne, som regel fra den verdikonservative fløyen. Jeg er usikker på hva som ligger bak, men håper det ikke er ønsket om en by der fattigdom, sykdom og rusavhengighet skal gjemmes bort, sier Leif Jarle Theis, daglig leder ved Kirkens Bymisjon i Bergen.

Ikke overbevist Det var i gårsdagens Bergens Tidende at stortingsrepresentant Peter Gitmark (H) sier han ønsker å gjenopprette lovforbudet mot tigging. Etter at forbudet ble fjernet i 2006, har Oslo, Bergen og Gitmarks hjemby Kristiansand sett en stor økning i antallet østeuropeiske tiggere i gatene. Høyrepolitikeren tror kriminelle nettverk står bak tiggevirksomheten.

Kirkens Bymisjon mener en gjenopprettelse av loven vil ramme også bergensere som av ulike årsaker livnærer seg på tigging. Theis er heller ikke overbevist om at det er kriminelle nettverk som står bak inntoget av de østeuropeiske tiggerne.

Slektskap – Jeg liker politiets uttalelse om at de skal jobbe for å avdekke eventuelle kriminelle tiggernettverk, men en lov vil også ramme byens kjuagutter som har opplevd stang ut i livet. Vi kan ikke reagere ut fra antakelser og forargelse, sier Theis og viser til studier fra Oslo som viser at mange av de østeuropeiske tiggerne er organiserte, men slett ikke er ofre for organisert kriminalitet.

Mange av tiggerne kommer fra samme familie, som har reist i grupper på opptil ti personer til storbyer i Europa for å tigge og sende penger til hjemlandet. Slik finansierer de boligbygging og skolegang for slekten i hjemlandet.

– Vi bør være rause med tanke på at dette er et fattigdomsproblem. En by som Bergen skal romme hele mangfoldet av personer, og man bør vise raushet overfor mennesker som er fattige, sier Theis.

Politiet negativ Heller ikke politimester i Bergen, Ragnar Auglend, mener noen ny tiggerlov er en god løsning.

– Nykriminalisering av tigging er ingen sesam-sesamløsning. Jeg er enig med Stortinget i at sosialpolitiske mekanismer er bedre medisin enn straff, sier politimesteren. Han utelukker imidlertid ikke at han vil støtte en endring i loven som regulerer organisert eller profesjonell tigging.