• Carl Fredrik Seim bryter løftene han ga da han fikk kjøpe Mjellem & Karlsen. Kjøperne lovet å stille med ny kapital, sier selger Helge Stokke. Han mener kjøperne allerede i mars visste om de forhold som de nå begrunner konkursen med.

— Grunnen til at jeg solgte var at jeg ikke hadde kapital til å få nybyggings- og store ombyggingsoppdrag til verftet. Det krever mye kapital. Da jeg solgte, ga jeg uttrykkelig uttrykk for at verftet behøvde kapitalsterke kjøpere, sier Helge Stokke.

En av grunnene til at han solgte til Carl Fredrik Seim og hans medinvestorerer, ekteparet Uppstrøm, var at de lovet å satse langsiktig på verftet.

— Kjøperne har sagt, til kunder, banker, Næringsdepartementet og oss at de har evne og vilje til å satse langsiktig. De ga uttrykk for at dette ansvaret var de klar for å ta på seg, og de var villig til å tilføre den kapital som var nødvendig og det var basert på nøyaktig de samme tallene som de nå sier de ikke kan drive videre på.

Klar over problemene

Helge Stokke mener med andre ord at Seim & Co. var klar over at verftet trengte nybyggingskontrakter, at dette krevde kapital. Revisoren Seim var også klar over den fremførte skattefordelen, som de nå har justert ned.

— Det er jo rimelig tynt, spør du meg. Den varen de har fått er den de er blitt forespeilet.

Resultatet og den fremførbare skattefordelen var de klar over når de kjøpte, også det at verftet hadde behov for nye ordrer til høsten. Det var helt klart fra starten at vi trengte nye kontrakter. Det var derfor det var så forferdelig viktig at de tok over 31. mai, slik den opprinnelige avtalen var. Dette for at de skulle ha tid, sammen med administrasjonen, til å bearbeide markedet.

Stokke sier verftet 1. halvår i år fikk et overskudd på mellom 6 og 8 millioner kroner, i tråd med det Seim ble forespeilet.

Skuffet

Stokke sier han solgte selskapet rimelig fordi han var opptatt av at noen drev verftet videre.

— Jeg skjønner også at området er mye mer verd som boligland enn som industriland. Økonomisk sett kan det hende de har gjort en veldig god handel. Jeg var opptatt av å selge til noen som kunne ta over arbeidsgiveransvaret. Det å selge eiendommer er ingen kunst, det å selge 600 arbeidsplasser derimot krever at du finner en interessent som har lyst, evne og vilje til å ta ansvar.

— Føler du deg lurt?

— Jeg kommer nok til å få det oppgjøret jeg skal ha, men jeg er forferdelig skuffet på arbeidstakernes vegne.

Carl Fredrik Seim sa i går at han håpet at det skulle la seg gjøre å drive deler av virksomheten ved verftet videre. Helge Stokke er ikke for optimistisk.

— Jeg hører at de muligens skal gjøre forsøk på å starte igjen. Vel, historien vil vise, men historien så lang synes jeg ikke lover godt.

Helge Stokke.
ARKIVFOTO: TOR HØVIK