– Tilstanden er elendig. Loven blir brutt hver dag, sier Skaar, som sitter i ledelsen i lokallaget av Dysleksiforbundet.

Hun mener det er mange rektorer og lærere som er like frustrerte over situasjonen, men som føler seg maktesløse.

– Skolene har ikke lov til å bruke manglende økonomi som begrunnelse. Jeg er sikker på at mange unnlater å gi elever diagnosen dysleksi. Det er en slik ansvarsfraskrivelse.

Dysleksiforeningen i Bergen og omegn har rundt 300 medlemmer.

Skaar mener tiltak som å kopiere opp forstørrelse av lærebøkene, viser at problemet ikke blir tatt helt på alvor.

– Jeg skal ikke si at det ikke har noe for seg, men det er ikke snakk om å være svaksynt. Om skolen mener å hjelpe eleven, har de kanskje ikke så stor innsikt i problemet.

Skaar tror derimot at lydbok og bok sammen gir gode resultater. Også verktøy som skannepenn med innebygget opplesing mener hun gir god effekt.

– Det er et fantastisk hjelpemiddel. Men Hjelpemiddelsentralen gir det ikke ut i Hordaland.