BT fortalte i går om snart 80 år gamle Magda Sæthre som i høst har opplevd at hjemmehjelpen har uteblitt fordi bydelen ikke har penger til å sette inn vikar.

Eldreombudet opplever en strøm av lignende henvendelser. Særlig den siste tiden.

Følgende er typisk for henvendelsene hun har fått: Et eldre menneske som i utgangspunktet skal ha hjemmehjelp seks timer i måneden, får beskjed om at hjelpen er redusert til en og en halv time. Uten å være forespurt på forhånd.

— De fleste som får hjemmehjelp har rett på det etter sosialtjenesteloven. De har da et juridisk vedtak om bistand. Skal bydelen kutte i hjelpen, må det gjøres et nytt vedtak. I så fall har brukeren rett til å uttale seg før nytt vedtak blir fattet, sier Foss Vikenes og legger til:

— Det syndes mye mot regelverket.

Som eldreombud påtar hun seg å undersøke de sakene som havner hos henne. I tillegg råder hun eldre og pårørende å påpeke overfor bydelen sin at de har lovlig krav på hjemmehjelpen. Den kan ikke uten videre kuttes eller skjæres ned på.