• Det er ikke forbudt å bli forelsket innenfor murene, og vi må konstatere at det skjer fra tid til annen i kriminalomsorgen, sier forbundsleder i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund, Roar Øvrebø, til BT.

KJERSTI MJØR

— Det er også fullt mulig at en fange og en fengselsbetjent kan bli et par, men det må ikke skje i dølgsmål. Fengselsbetjenten må straks melde fra til sin overordnede om forholdet, og være åpen fra første stund. Ellers kan det fort oppstå situasjoner, som det kan bli vanskelig å takle i ettertid.

Dersom en ansatt og en innsatt ved et fengsel blir kjærester, kan situasjonen løses løses ved at fangen eller fengselsbetjenten flyttes til et annet fengsel.

— Et forhold trenger ikke få konsekvenser i jobbsammenheng. En fengselsbetjent kan fremdeles være fengselsbetjent. Hvis man er åpen, er det egentlig ikke et noe problem. Det bør iallfall ikke være det, mener Øvrebø.