– Jeg skjønner at Miljeteig, Hatlevik og Dahle ønsker å sette en politisk dagsorden, men jeg kan ikke se hvordan en høring skal løse dette, sier Liv Røssland (Frp), byråd for helse og omsorg. Hun understreker at byrådet selv har tatt initiativ til et møte med representanter for rusmisbrukerne og deres interesseorganisasjoner. – Det vil bli holdt i slutten av denne uken. Vi vil finne løsninger som gjør parken god å bruke for alle. Å holde en høring hjelper ikke på situasjonen verken for brukerne eller andre, sier Røssland.