I det ene selskapet ble kvinnen i 40-årene fast ansatt høsten 1996. Frem til hun ble avskjediget på grunn av mistanke om underslag et drøyt år etterpå, skal hun ifølge påtalemyndigheten ha loppet arbeidsgiver for over 218.000 kroner.

Forholdet ble anmeldt. Like etterpå ble kvinnen ansatt i et vikarbyrå, som leide henne ut til en annen bedrift. Her skal regnskapsmedarbeideren, ifølge tiltalen, ha underslått over 450.000 kroner i løpet av de seksten månedene hun jobbet der.

Husker ingenting

Hun er også tiltalt for å ha brutt seg inn i bedriftens datasystem, og for å ha ødelagt filer der regnskapsdata ble lagret. Aktor, politiadjutant Arild Oma, mener å ha bevis for at kvinnen jevnlig logget seg på dataanlegget på kvelds— og nattestid, for å forsøke å skjule sine spor.

Langt på vei skal også denne taktikken har lykkes: For flere av de påståtte underslagene kan ikke påtalemyndigheten forklare hvordan pengene har funnet veien til kvinnens konto. Ved at hun skal ha vært inne og endret på allerede oppgjorte regnskap, er det rett og slett ikke mulig å rekonstruere hvordan overføringene er utført.

Tiltalte nekter straffskyld, og hevder at hun ikke husker noe av det som skal ha skjedd. Under hele den åpne delen av rettsmøtet satt hun med hånden foran ansiktet. Forsvareren hennes, advokat Ada Paulsen, bad om at hele rettssaken måtte føres bak lukkede dører, av hensyn til kvinnens helse. Dette ble avvist av Bergen byrett, som bare gikk med på å lukke dørene når kvinnen selv og en psykolog skulle avgi forklaring.

Frekke og beregnende

Skal man tro påtalemyndigheten har de mange og grove underslagene vært særdeles frekke og beregnende:

  • Titusenvis av kroner ble urettmessig overført til hennes egen og i ett tilfelle også ektemannens konto.
  • Hvitevarer og andre private innkjøp ble ført opp på arbeidsgivers regning.
  • Privat gjeld og billeie ble belastet selskapets konti.
  • Bensin ble fylt med arbeidsgivers Statoil-kort.
  • Til og med private kioskregninger ble gjort om til fiktive regnskapsbilag, og belastet selskapets kontantkasse.

Banken har innrømmet feil

I det første selskapet fikk regnskapsmedarbeideren ta ut over 150.000 fra firmaets bankkonti, til tross for at det var bestemt at hun bare hadde slik fullmakt sammen med en annen. Her har banken innrømmet feil, og erstattet beløpet som regnskapsmedarbeideren tok ut på egen hånd.