Med denne saken kan bergenspolitiet ha rullet opp en av de største bedrageriene i sitt slag i norsk rettshistorie.

— Jeg har sjekket rettslitteraturen, men ikke funnet noen tilsvarende saker der en eldre kvinne er blitt utnyttet med et slikt omfang og over så lang tid, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen.

Den 68 år gamle mannen, som ikke har erkjent straffskyld på noe punkt, er nå tiltalt for grovt bedrageri, grovt underslag, dokumentfalsk og brudd på vergemålsloven. Politiet mener han brukte en rekke falske dokumenter for å tappe formuen til den syke kvinnen.

- Ligget søvnløs

BT omtalte saken første gang i oktober 2004. Den eldre kvinnen fortalte den gang at hun fikk sjokk under et besøk i banken sin. Hun fikk da vite at hun ikke lenger hadde noen konto der. Den var overført til noen andre.

— Jeg føler meg lurt. Det er forferdelig å være pengelens. Jeg har ligget søvnløs og ergret meg mang en natt, sa hun til BT den gang.

Siden har saken ballet kraftig på seg.

— På grunn av alvoret i saken har politiet etterforsket intenst og systematisk i nesten ett år. I denne perioden har vi sikret mengder av dokumentbevis og avhørt en lang rekke vitner, sier politiadvokat Christoffersen.

Blant annet gjorde politiet flere beslag i investeringsrådgiverens hjem, bankboks og ved hans tidligere arbeidsplass, CIM AS i Sandviken.

- Minst 10 falske fullmakter

Politiet mener nå å kunne bevise at mannen systematisk over tre år - fra april 2001 til juli 2004 - har gjort store kontantuttak fra kvinnens konti i Sparebanken Vest og DnB Nor.

Kontantuttakene skal ha vært fra 20.000 til 185.000 kroner. Han skal også ha fått ut bankremisser på opptil 200.000 kroner. Til sammen tok han ut over 1,8 millioner kroner, ifølge politiet.

For å få ut pengene, skal han ha gitt bankene fullmakter med kvinnens signatur på. Signaturen skal i ettertid vist seg å være kopiert fra et annet dokument.

— På bakgrunn av analyser fra Kripos mener vi å kunne bevise at minst 10 fullmakter er falske, sier Christoffersen.

- Erklært senil dement

I 2004 greide den nå 68-årige mannen å bli oppnevnt som hjelpeverge for kvinnen. En hjelpeverge oppnevnes av kommunen for å støtte mennesker som ikke er i stand til å ivareta egen økonomi.

— Han kopierte hennes signatur over på søknaden. Han fikk også en lege til å erklære henne senil dement. Dermed ble han oppnevnt som hjelpeverge, sier politiadvokaten.

Det var med denne oppnevnelsen i hånden han fikk Handelsbanken til å selge kvinnens aksjer i Norsk Hydro og Hafslund. Kjøpesummen på 390.000 kroner ble overført til hans konto.

Mannen, som hadde vært den eldre kvinnens investeringsrådgiver i CIM AS, hadde også tilgang til hennes klientkonto. Fra denne kontoen skal han ha tatt ut 307.000 kroner i 2001 - og brukt pengene på en ny VW Passat i Danmark.

68-åringen skal også ha overført tre av lån som CIM hadde formidlet fra henne til andre privatpersoner over på seg selv. Sum: 480.000 kroner.

Disse lånene ble imidlertid aldri fysisk utbetalt til investeringsrådgiveren. Han ble pågrepet av politiet før det.

Til sammen er han tiltalt for å ha bedratt og underslått cirka tre millioner kroner fra den 80 år gamle kvinnen.

- Kynisk og grovt

Men det stopper ikke der. I 2001 skal han ha utarbeidet et testamente som i praksis overfører alt av hennes verdier til ham etter hennes død. Det inkluderer blant annet hennes bolig i Michael Krohnsgate, et nedlagt småbruk på Sunnmøre, flere pantobligasjoner på lån, samt et pantebrev i andelsleiligheter på La Manga. Verdi: Trolig flere millioner.

  • Bare pantobligasjonene er verdt over millionen, sier Christoffersen.

Han har ingen formening om verdiene av eiendommene.

Ifølge politiet er testamentet signert av kvinnen selv og to vitner. Selv om dette skal være originalsignaturer, vil verken kvinnen eller vitnene vedkjenne seg det. De mener de er blitt lurt av mannen.

— Vi mener å kunne bevise at tiltalte har utnyttet denne kvinnen kynisk og grovt over en lengre periode. Vi reagerer særlig på at tiltalte urettmessig har fått henne erklært senil dement og brukt dette til å skaffe seg en posisjon som hjelpeverge der han har kunnet utnytte henne. For oss synes det ikke som han har hatt noen skrupler, sier Christoffersen.

Saken kommer trolig opp for Bergen tingrett til høsten.

IVAN TOSTRUP