— Det er jo litt merkelig, sier Arne Svendsen.

Han har akkurat kjørt inn på Uno X-stasjonen i Sandviken for å fylle diesel.

I likhet med andre har han merket seg at mens alle andre stasjoner plasserer bensinprisen øverst på skiltet sitt, har Uno X og Hydro Texaco, som er samme bedrift, plassert den langt billigere dieselen på toppen.

Mange bilister bruker nettopp prisen på skiltene for å finne ut hvor bensinen er billigst.

— Jeg har ingen teorier om hvorfor de har flyttet om på prisene. Men vanligvis er det jo motsatt, sier Svendsen.

En teori har Terje Strøm. Han mener Hydro Texaco forsøker å lokke til seg flere kunder.

Øystein Skarstrup, som er leder for Hydro Texaco i Hordaland, forteller at den nye skiltingen gjelder over hele landet.

— Vi har tidligere ikke hatt prisskilt på de betjente stasjonene våre. Når vi satte opp det, ble det bestemt at det skulle bli slik, og dermed byttet vi om på de ubetjente også.

— Hvorfor valgte dere å sette diesel øverst?

— Det er ingen spesielle grunner til det. Vi ønsket å gjøre det likt på alle våre stasjoner.

— Hvorfor ønsket dere å gjøre det forskjellig fra alle andre stasjoner?

— Fordi om alle andre har det slik, trenger jo ikke vi å gjøre akkurat det samme, sier Skarstrup.

Han legger til at utskiftingen av skiltene begynte forrige uke.

MERKELIG: Skiltene er byttet om, og plutselig står billig diesel over dyr bensin på Uno X-stasjonen i Sandviken. - Merkelig, men jeg har ingen teorier om hvorfor, sier Leif Svendsen. RUNE SÆVIG