Bergen har lenge vært en av Norges verste sykkelbyer. Nå har Bergen kommune satt i gang et prosjekt der de ber om løsninger til gjennomgående sykkeltrase i sentrum der hovedformålet er å øke antall syklister. Et av forslaget er utarbeidet av COWI , et dansk firma. Ifølge Syklistenes Landsforening er dette det eneste alternativet som vil øke antallet syklister i byen.

— Vi går så langt som å si at SLF er imponert over forslaget, sier leder av Syklistenes Landsforening Bergen og Omegn, Frode Hjartøy.

- Mangelfullt tilbud

COWI har valgt å sette fokus på et område beliggende innenfor Puddefjordsbroen og Nygårdsbroen i sør og Skuteviken i nord.

Her kan du lese hele forlaget.

«Sykkeltilbudet i Bergen i dag er svært mangelfullt og nettet mangler en enhetlig struktur. Sykkelvegnettet består både av gang- og sykkelveger, sykkelfelt i kjørebanen og noen få sykkelveger med fortau. I sentrum sykles det mest på fortau eller sammen med biler og busser i kjørebanen. Mange opplever Bergen som en lite attraktiv sykkelby og da spesielt sentrumsområdet.»

COWI anbefaler at det i tillegg til satsing på sykkel som transportmiddel og satsning på infrastrukturforbedringer på hovedrutenettet også avsettes ressurser til å grunnlegge gode vaner hos barn og unge.

Se forslag til traseer her.

Sykkelfelt på 2,2 meter

COWI foreslår også at man forbedrer fremkommelighet, synlighet og sikkerhet for syklistene i Bergen sentrum. De vil blant annet etablere sykkelfelt på 2,2 meter med kantstein mot kjørebanen og separere syklende og fotgjengere med kantstein.

— Dette vil bedre bylivet, øke sykklaktiviteten, veikapasiteten og trivselen for alle trafikanter og være et meget synlig bidrag for bymiljøet, sier Hjartøy.

I tillegg foreslår de også å etablere lyssignaler for syklister, tillate sykling i gågater og sykling mot enveiskjøring der fartsgrensen for biler er 30 km/t og flere sykkelparkeringer.

El-sykler og bysykler

COWI ser også på muligheten til å ta i bruk el-sykler og bysykler.

«Med Bergens kuperte terreng kan utlån av el-sykler eller gjennomføring av en el-sykkelkampanje være med på å sette fokus på en alternativ bruk av sykkel som kan hjelpe opp bakkene.»

— Her har kommunen muligheten til å vedta et forslag som vil være kvantesprang mot en innovativ og brukervennlig løsning som positivt vil endre bybildet og sykkelforholdene i Bergen, sier Hjartøy.

Bergen som foregangsby

SLF mener også at dersom disse planene gjennomføres vil det løfte Bergen fra rangeringen som den verste sykkelbyen i Norge til en miljøvennlig foregangsby som vil bli lagt merke til i hele landet.

— Forslaget gjør elegant plass for bilister, buss, bybane, gående og syklende i en gjennomgående, smart og brukervennlig rute gjennom sentrum. Vi mener at dette kan og bør være et signaturprosjekt for Bergen som den første byen i landet, sier Hjartøy.

COWI mener sykkeltilbudet i Bergen i dag er svært mangelfullt og nettet mangler en enhetlig struktur. Syklistene i byen er helt enig.
TOR HØVIK