Det som er avgjørende for trafikksikkerheten, er at sjåføren følger med på veien. Og det kan man gjøre selv om man fører en samtale, mener de amerikanske forskerne.

– Annen forskning har hevdet at det å føre en samtale er like farlig som å gjøre ting med mobiltelefonen som er visuelt distraherende. Vår studie viser klart at dette ikke er riktig, heter det i pressemeldingen fra institutt for transport ved Virginia Tech-universitetet.

Forskerne fant at en mobilsamtale under kjøring bare ga en liten økning i risikograden for personbiler. For større kjøretøy var det ingen forskjell fra vanlig kjøring.

– Det er urovekkende mye feilinformasjon og forvirring rundt bruk av mobil under kjøring. Våre funn kan redde liv, sier Tom Dingus fra Virginia Tech i pressemeldingen.

Sjekket over 100 sjåfører

I studien ble både personbilder og vogntog utstyrt med videokameraer i kupeen over en periode på 18 måneder. Til sammen er over 100 sjåfører blitt observert under kjøring i rundt ti millioner kilometer.

Resultatene presenteres under First International Conference on Driver Distraction and Inattention i Göteborg i september. Studien viser det motsatte av hva amerikanske forskere hevdet så tidlig som i 2002, nemlig at å snakke i mobil er like farlig som kjøre bil med 0,8 i promille.

– Å snakke i og lytte til en mobiltelefon er ikke i nærheten av å være så risikabelt som å kjøre i fylla, heter det i pressemeldingen.

Forskerne mener også at håndfrittutstyr ikke hjelper noe særlig, nettopp fordi situasjonene som er forbundet med risiko – som å slå et nummer eller plukke opp et anrop – også for slikt utstyr vil innebære at sjåføren må se andre steder enn på veien. Utstyr som kan aktiveres ved stemmebruk kan derimot redusere risikoen, skriver forskerne.

Å snakke i og lytte til en mobiltelefon er ikke i nærheten av å være så risikabelt som å kjøre i fylla.

– Samtaler gir økt risiko

– Studien er interessant, sier direktør i Trygg Trafikk, Kari Sandberg.

Hun er samtidig ikke enig i konklusjonene.

– Vi vet at alle former for distraksjon er en potensiell risiko. Det er en økning i risiko bare ved å snakke i telefonen også, sier hun.

Sandberg sier at en samtale vil ta vekk konsentrasjonen når en sjåfør skal gjøre noe aktivt – for eksempel å forholde seg til vikeplikt, observere trafikkbildet eller ligge i en trafikkflyt. Trygg Trafikk har derfor ingen planer om å slutte å advare mot mobilsamtaler i bilen.

– Sjåfører må konsentrere seg om å kjøre bil, og vi oppfordrer alle til å redusere mobilbruken til det absolutt nødvendige. Skal du svare på en samtale, sørg for at du bare trenger å trykke på en knapp. Skal du ringe, kjør inn til siden, sier Sandberg til bt.no.

Livsfarlig med SMS

Mobilbruk i bilen er likevel langt fra ufarlig, viser studien. Å skrive og lese tekstmeldinger skiller seg ut som det klart farligste du kan gjøre. Faktisk er det mye farligere enn tidligere antatt, hevder studien: Sjansen for en ulykke er hele 23 ganger høyere enn ved vanlig kjøring.

– Det er klart at det krever mer oppmerksomhet hvis du tekster eller aktivt skal taste et nummer, sier Trygg Trafikk-sjefen.

Det var typisk at sjåførene så på mobiltelefonen sin i nærmere fem sekunder i forkant av en kollisjon eller nesten-kollisjon.

– Sammenlignet med andre distraherende elementer er tekstmeldinger i sitt eget univers når det gjelder risiko, sier Rich Hanowski til The New York Times.

Avisen skriver at resultatene i studien støttes av forskning fra universitetet i Utah, som har vist at å skrive tekstmeldinger gir åtte ganger så stor ulykkesrisiko som vanlig kjøring. Også der så sjåførene andre steder enn på veien i omtrent fem sekunder.

Sjåfører må konsentrere seg om å kjøre bil. Skal du ringe, kjør inn til siden.

Forbud for unge?

Studien foreslår å gjøre bruk av tekstmeldinger forbudt for alle sjåfører, noe ikke alle stater i USA har i dag. Det er som kjent allerede forbudt å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring i Norge.

Dessuten foreslår forskerne at all form for mobilbruk blir forbudt for unge sjåfører. Trygg Trafikk er ikke opptatt av et slikt forbud.

– Det er ikke noe vi har diskutert, nei. Å tenke forbud med alt som er forbundet med risiko, er litt feil vei å gå. Vi jobber langsiktig med holdninger og informasjon, slik at folk skjønner hvorfor det er farlig, sier Sandberg.

Har du tekstet mens du kjørte bil? Bør all mobilbruk i bil forbys? Si din mening!