• Bergen kommune har ikke bare brutt norsk lov ved å fjerne deler av den såkalte middelalderskogen. Fjerningen av trær har faktisk øket risikoen for beboerne i Bispengsgaten.

Det sier førsteamanuensis Knut Krzywinski ved Botanisk institutt, Universitetet i Bergen, til Bergens Tidende.

— Naboene sier de vil ha bort den verneverdige skogen fordi det er farlig å bo nedenfor den. De snakker om livsfare fordi steiner ramler ned. Da kan jeg faktisk betro dem at den livsfaren de hevder å leve under blir betydelig større hvis flere trær nå fjernes. Da kan det bli snakk om livsfare fordi hele jordmassen kommer i bevegelse. Og da ruller det i alle fall steiner. Denne saken har nå utviklet seg til den reneste farse. Her bryter representanter for Bergen kommune norsk lov ved å starte hugging av en skog som er vernet. Og motivet for den ulovlige huggingen er klager fra naboer som sier at det er farlig å bo nedenfor skogen. Ukunnskap er farlig. Det er langt større risiko å bo i Bispengsgaten hvis middelalderskogen hogges. Heldigvis vil det neppe skje, sier Krzywinski.

Fjerner maskinene

I går var det oppklaringsmøte mellom representanter for Bergen Bygg og Eiendom, trefjernerne, naboer og botanikeren Krzywinski. Konklusjonen ble denne: Avvente situasjonen til antikvariske myndigheter får vurdert om området kan sikres uten for stor inngripen i skogen. Representantene for kommunen gjorde det også klart at de hadde innsett at fjerningen av skogen var ulovlig.

Kort fortalt er ballen nå sparket over til byantikvar Siri Myrvoll. Men på telefon fra Italia sier hun følgende til BT: - Dette er ikke mitt bord. Det er Riksantikvarens. Det handler om fornminner fra før 1650. Da er det en nasjonal sak, sier hun. I går kveld var det umulig for BT å komme i kontakt med noen hos Riksantikvaren.

Viktig kulturhistorie

— Hvorfor er denne skogen så viktig?

— Kyst-Norge har utviklet seg i 13.000 år, forteller Krzywinski. De fleste steder tok vanligvis furuen over for edelløvtrærne. Men ikke her i Bergensdalen. Skogen vi snakker om kalles populært middelalderskogen fordi vi kan slå fast at den var her i middelalderen. Faktum er at den trolig har stått i fem til seks tusen år. Og den overlevde akkurat på Fjellsiden og i skrenten ned fra Fredriksberg fort på Nordnes fordi det var umulig å dyrke på de stedene. Alle andre steder i middelalderbyen Bergen tapte den mot jordbruket.

— Hvorfor er den er vernet?

— Skogen er vernet av to grunner. Fordi den tilhører miljøet rundt fornminnet Domkirken. Men også fordi den er en del av middelalderbyen Bergen. Enkelt forklart. Men viktigst er det at den ligger midt i Bergen sentrum. Og burde blitt fredet bare av den grunn, sier førsteamanuensen.

— Det er merkelig at folk har fått sånn avstand til naturen. Jeg har jo også fått høre at det slett ikke bare er skogen naboene vil ha bort. De irriterer seg også over kråkene i skogen. Bymennesker er blitt rare, sier han.

STOPPER: Maskinene flyttes nå fra Bispengsgaten i området bak Domkirken og Katedralskolen i Bergen. Mye kan tyde på at trefjerningen faktisk har økt faren for beboerne. Stikk motsatt av det som var meningen. (Arkivfoto: Knut Strand)