Kvinnen fikk dommen forkynt fredag ettermiddag: 30 dagers betinget fengsel. Det vil si at hun slipper fengselsstraff hvis hun holder seg unna straffbare forhold i to år fremover.

Maksstraff: To års fengsel

To års fengsel er øvre strafferamme for å gjemme eller ødelegge spor som har betydning for etterforskningen (se faktaramme).

Men dommerne i saken mener det var «litt tilfeldigheter» som gjorde at nettopp den 25-årige kvinnen fikk overlevert kniven av drapsmannen, til tross for at det var flere unge kvinner til stede. Dommerne mener dessuten det er flere formildende omstendigheter:

— Hun fortalte etter to dager hvor kniven var, og hun har brutt med rusmiljøet. Saken fremstår egentlig som meget tragisk for henne, skriver tingrettsdommer Ove Kjell Hole i dommen.

Samtidig fremhever dommerne at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt mot å motarbeide etterforskningen i alvorlige straffesaker, og at kvinnens handling var både målbevisst og forsettlig.

— Hensikten har vært å skjule bevis for den etterforskningen som ville komme, heter det i dommen.

I malingsspann

Etter knivdrapet på Paal-André Hamre (28) i Nattlandsveien i april i fjor, brukte politiet store ressurser på å lete etter drapsvåpenet.

Saken fremstår egentlig som meget tragisk for henne

Fra dommen mot kvinnen

Men kniven, en batangakniv der knivbladet kan foldes inn i skaftet, var sporløst borte. Politiet visste ikke da at den 25 år gamle kvinnen hadde puttet kniven i et malingsspann i en kjeller, i bolighuset like i nærheten av der Hamre ble drept. Da hadde hun først kastet kniven inn i noen busker, ned mot parken på nedsiden av drapsåstedet. Mannen som nå er dømt for drapet på Hamre skal da ha sagt: «Det var jævlig dumt gjort».

Kort tid etter gikk kvinnen og hentet kniven, tok den med seg og slapp den ned i malingsspannet i kjelleren.

- Så ikke at det var en kniv

I retten forklarte den tiltalte kvinnen at hun ikke så at gjenstanden hun fikk var en kniv. Hun sa at knivbladet ikke var utslått og at det ikke var blodrester på «gjenstanden». Heller ikke da hun hentet kniven og la den i malingsspannet skjønte hun hva «gjenstanden» var. 25-åringen forklarte i retten at hun var ruset - og oppskaket etter å ha vært vitne til en slåsskamp mellom Hamre og den nå drapsdømte mannen. Denne slåsskampen skjedde i forkant av selve drapshandlingen.

Dommerne mener det er et tvilsspørsmål om kvinnen visste at det var en kniv hun gjemte.

— Retten bedømmer det slik at hun i hvert fall har visst at det var en meget viktig «gjenstand» i hendelsesforløpet som nettopp hadde utspilt seg, som hun skjulte, heter det i dommen.

— Særlig vil retten fremheve at hun kort tid etter gikk ens ærend ned for å hente «gjenstanden» og gjemte den i malingsspannet. Det er således ikke tvil om at hun forsto at dette var «en gjenstand» som var et meget viktig bevis.