Vi møter ham i striregnet under trekronene på Troldhaugveien. Grieg var i mange år en aktiv miljøverner, blant annet som leder for Naturvernforbundet Hordaland fra 1989 til 1991.

Som BT skrev i går vil nå Grieg og hans to brødre bygge boliger ved Troldhaugen, inkludert skråningen ovenfor alléen som fører inn til Edvard Griegs hjem.

Også Kai Griegs bror Einar er en markant naturelsker, og fikk i februar jobben som daglig leder i Bergen Turlag.

Møte i døren

Med fortid som naturverner er det ikke til å unngå at Grieg nå møter seg selv i døren. I 1994 uttalte han seg for eksempel svært kritisk til Bergen kommune, som han mente var for slepphendt med å la folk bygge ut byens gjenværende grønne områder:

«Hvordan skal vi stoppe en utvikling der det bare blir mindre og mindre natur igjen? Selv om Bergen har store urørte områder så vet vi at det tar slutt en dag hvis vi fortsetter med å bygge ut 'bare litt til'».

— Er det rart å møte seg selv i døren på denne måten?

— Nei, jeg vil først og fremst si det er interessant. Det har vært mange saker der folk har reagert fordi de føler de blir overkjørt. Akkurat den følelsen av at andre folk mener de kan bestemme over vår eiendom, den kjenner jeg meg igjen i, sier Grieg.

Fredning unødvendig

En av dem som vil bestemme over Griegbrødrenes eiendom er Kai Griegs gamle kjente fra Naturvernforbundet, Kurt Oddekalv.

Han har fremmet forslag til riksantikvaren om at hele Troldhaugen-området blir fredet. Går det gjennom, kan det se mørkt ut for Griegbrødrenes boligplaner.

Kai Grieg på sin side avviser hele fredningsforslaget.

— Mitt utgangspunkt er at det ikke er grunn til å frede området. Bergen kommune tar godt vare på Troldhaugen, og vi eiendommen rundt, sier han.

Skal tjene penger

I stedet for å diskutere om en skal bygge, ønsker Grieg en diskusjon om hvordan en kan bygge slik at det ikke ødelegger opplevelsene på Troldhaugen.

Griegbrødrenes planer er foreløpig på skissestadiet, men den eksisterende reguleringsplanen åpner for 12 boliger på den rundt 20 dekar store tomten.

Kai Grieg ønsker likevel ikke å snakke om hva de vil tjene på utbyggingen.

— Utgangspunktet vårt er at vi ønsker å bo her selv, så at vi ønsker å ha naboer. Og så skal det være økonomi i prosjektet, sier han.

- Tomtespekulant

Kurt Oddekalv, som var nestleder under Kai Grieg i Naturvernforbundet før han brøt ut og dannet Miljøvernforbundet, legger ikke skjul på at han synes det er morsomt at Grieg nå har havnet på andre siden av bordet:

— Dette er en av de få grønne lungene i Bergen så vi har råd til å stoppe slike oppkomlinger, slike tomtespekulanter som Kai Grieg. Ha, ha! Fra miljøverner til tomtespekultant. Den var j... bra! Skriv det!

Feiltolker

Mer alvorlig mener Oddekalv at Grieg feiltolker avtalen hans farmor inngikk med Bergen kommune i 1981.

Grieg mener den gir grunnlag for å bygge boliger til salg, i tillegg til boliger til ham og hans brødre. Oddekalv mener avtalen kun gir Griegbrødrene anledning til å bygge boliger til seg selv.

— Den avtalen gir anledning til å bygge tre hus, sier Oddekalv.

Får støtte

Fungerende direktør Ragna Sofie Grung Moe på Edvard Grieg Museum sa det samme i gårsdagens BT.

Men etter å ha sett nøyere på papirene, har hun kommet til at reguleringsplanen som tillater bygging av 9-12 boliger var en del av avtalen mellom kommunen og Kai Griegs farmor. Dermed støtter hun Kai Griegs tolkning om at de kan bygge boliger for salg.