• Jeg synes det er lite verdig å plassere et dødt menneske i en container i en jernbanevogn, og så ekspedere det over fjellet til Oslo, sier gravferdskonsulent Lars Haukeland.

Mona Sæterdal, konen til avdøde Rolf Sæterdal, opplevde akkurat dette 15. april i fjor. Hun hentet mannen sin i en container på Alnabru godsterminal i Oslo.

— At mannen min kom hjem på den måten var ikke noe godt. Det har satt dype spor hos meg, sier Mona Sæterdal fra Tranby ved Drammen til Bergens Tidende.

Ifølge salgs- og markedsdirektør Knut Brunstad i CargoNet AS er det ikke uvanlig at døde personer blir sendt hjem i en container på toget. Han anslår at mellom 100 og 150 bårer blir fraktet på en slik måte hvert år her i landet.

Lørdag fortalte Mona Sæterdal i et intervju med BT om livet og sorgen etter at idrettspersonligheten Rolf Sæterdal døde 10. april i fjor. Hun fortalte blant annet om det hun oppfatter som en uverdig transport av ektemannen fra Bergen til Oslo. I dag utdyper hun hva som skjedde.

— Jølstad Begravelsesbyrå hentet båren på Alnabru i Oslo. Jeg ble med, sammen med to vennepar, fordi jeg hadde lyst til å kjøre med Rolf til Drammen - den siste turen hjem, på en måte. Vi kjørte mot containeren, men ikke helt inntil, men nær nok til at jeg fikk se den. Å møte mannen min på den måten, på en godsterminal der oppe, var vondt, sier Mona Sæterdal.

I ettertid har firebarnsmoren reagert på at hun ikke ble presentert for alternative transportmåter.

— Jeg ville heller valgt biltransport. Det hadde vært mer verdig. Men jeg ble aldri forelagt den muligheten, sier hun.

Det var Dahls Begravelsesbyrå i Bergen som sørget for togtransporten. Gravferdskonsulent Lars Haukeland kan ikke på stående fot huske alt som ble sagt og avtalt i forbindelse med frakten over fjellet. Men han skjønner at transportmetoden i ettertid kan bringe frem såre følelser. Personlig synes gravferdskonsulenten at båretransport om bord i tog minner mer om behandling av stykkgods enn behandling av et menneskelig legeme.

Knut Brunstad i CargoNet sier at containerne er spesialtilpasset til formålet. Han kjenner ikke til at noen har kritisert selskapet for måten de døde transporteres på.

Coba Christensen gravferdsbyrå i Bergen bruker rutefly når døde mennesker skal sendes til et hjemsted langt borte.