Voldsbruk blant elever i skolen ble igjen tema denne uken, etter at en 13 år gammel elev ved Gimle skole mandag ble slått bevisstløs av en medelev.

— Vi har registrert lite vold og bråk på skolene dette skoleåret. Litt knuffing vil det jo alltid være fra tid til annen, men det er veldig sjelden at vi ser virkelig ondsinnete handlinger, sier Nils Askvik, leder ved Barnevernsvakten i Bergen.

Æren for dette gir han til de enkelte skolene og deres innsats for å bedre miljøet blant elevene.

Arbeid mot mobbing

— Ungdomsskolene i Årstad (Gimle og Ny Krohnborg, red.anm.) har et veldig godt sosialt miljø, på grunn av et kontinuerlig og godt arbeid mot mobbing, og for å fremme det sosiale livet på skolen. Mandagens hendelse på Gimle ser vi på som et helt enkeltstående tilfelle, forteller oppvekstsjefen i Årstad, Odd Harald Hundvin.

Politiet deler hans inntrykk, og forteller at de sjelden har med slike saker å gjøre.

— I den grad det skjer noe, er skolene veldig flinke til å ta tak og ordne opp selv. Det er svært få slike saker som ender med politianmeldelse, sier Svein Bjørn Losnegård, leder for bergenspolitiets forebyggende avsnitt.

Må følge nøye med

Hver skole skal nå ha egne tverrfaglig team som skal samordne lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Der er også politiet med, blant annet for å være med på å utvikle fritidstilbud til ungdom, og å få foreldrene mer på banen.

Det finnes ikke konkrete tall som viser samlet antall voldstilfeller ved alle bergensskolene. Men alle BT har vært i kontakt med innen kommunen, politi og barnevernet, mener et slikt tall ville være særdeles lavt.

— Vi er absolutt ikke på vei mot Oslo-tilstander, sier Losnegård.

Oppvekstsjefen i Årstad understreker likevel at dagens gode situasjon ikke må bli noen sovepute.

— Økende voldsbruk er unektelig et samfunnsproblem, som også kan vise seg på skolene etter hvert. Derfor er det veldig viktig at vi følger nøye med på utviklingen i tiden fremover, sier Odd Harald Hundvin.