Det opplyser kriminalsjef i Bergen, Svein Erik Krogvold.

— Vi har noen få personer som vi mistenker for å ha nazistiske sympatier, og disse personene prøver vi å holde et øye med. Hvis de markerer seg utad, vil vi reagere dersom vi har hjemmel for det. Bergen har ikke organiserte nynazistiske gjenger, det er mer snakk om enkeltpersoner, sier kriminalsjefen.