Tirsdag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem regjeringens statsbudsjett.

— Vi er fornøyd med deler av det, men i den store sammenhengen er det svært stramt og små muligheter. Det er et budsjett uten ambisjoner, sier rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Sigmund Grønmo til bt.no.

Mangler 200 millioner

Regjeringen foreslår blant annet 2200 nye studieplasser på landsbasis. Kun 80 av disse vil gå til UiB.

— Vi er glad for plassene, men det er for lite. Vi har allerede 3000 for mange studenter, og vi mangler 200 millioner for å dekke disse, sier Grønmo.

UiB måtte si nei til 4000 søkere i høst. Totalt har universitetet 13 500 elever.

— I den sammenheng er 80 nye studieplasser svært bekymrende.

- Problem å møte yngrebølgen

Rektoren er heller ikke fornøyd med antall plasser på landsbasis.

— Det er for lite i forhold til den forventede økningen i søkertallet for årene som kommer.

Det forventes rundt 30 000 flere søkere til universitetene i Norge over de kommende fem årene

— I tråd med det vi har erfart tidligere, så satses det ikke så mye som det burde på å utnytte de mulighetene yngrebølgen gir til å kombinere kunnskapsutvikling og kompetansebygging for kommende generasjoner, sier Grønmo.

— Det blir et problem for oss å møte yngrebølgen.

- Kun 80 nye studieplasser er svært bekymrende

Flere søkere

Universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim får bare en femtedel av de nye studieplassene.

— Det betyr at en mindre andel av norske unge vil få anledning til å studere ved universitetene, sier Grønmo.

— Vi har strukket oss langt for å gi studiemuligheter til flest mulig, men på lengre sikt er det ikke bærekraftig. Regjeringen har ikke gjort noe med det, og har ikke tatt oss i betraktning alle søkerne vi har hatt.

UiB er ifølge den anerkjente Times Higher Education-rankingen nå best i landet , og i verdensklasse.

— Vi regner med at vi vil få enda flere søkere blant annet på grunn av dette, derfor er det spesielt vanskelig å forstå at ikke vi får muligheten til å kunne ta imot flere søkere.

Nye studentboliger

Regjeringen lover også 1000 nye studentboliger på landsbasis.

— Vi håper at vi får en god del av de til Bergen, hvor vi har lav dekning og behov for flere boliger, sier Grønmo.

Fornøyd er han også med regjeringens oppfølging av våre planer for rehabiliteringen av museumsbygget.

Universitetet har tidligere fått en bevilgning på 30 millioner kroner til dette prosjektet, som Statsbygg har fått i oppdrag å realisere.