Også fra Barnehageservice i Bergen kommune bekrefter de at stadig flere hopper fra venteliste til venteliste. Økningen har vært markant.

Beate Meltzer, opplever vesentlig større pågang fra foreldre nå, enn med den gamle opptaksordningen.

— Å ja. Det er en vesentlig forandring, sier Meltzer.

Systemet medfører merarbeid for barnehagestyrerne, som daglig mottar mange henvendelser fra «listeshoppere».

— Nå må vi sjekke listen hele tiden. Siden den forandrer seg så veldig.

— Hvor ofte endrer listene seg?

— Listene forandrer seg nesten fra dag til dag, så jeg passer på å fortelle foreldrene at de en dag kan stå som nummer én eller to, men at det neste dag kan være forandret.