• Nå må vi begynne å kjempe for barseltiden, sier Oddny Miljeteig.

— Barseltiden på KK er dramatisk redusert de siste årene uten at det er bygget opp et godt tilbud på utsiden. Nå må sykehuset bremse, mens kommunen må kaste seg rundt så barna og barselkvinnene får den hjelpen de trenger, sier Miljeteig til bt.no etter å ha deltatt på Jordmorforeningens møte om barselomsorg, i Rådhuset tirsdag kveld.

Hun mener kvinnesaken har noe av skylden for det dårlige barseltilbudet.

— Vi har fokusert så mye på teknisk likestilling, for eksempel i permisjoner, at vi har glemt kvinners perspektiv. En fersk mor har ikke lenger store nettverk av hjemmeværende familiemedlemmer som kommer og hjelper til.

Miljeteig er leder for Komite for helse og sosial, og sitter i tillegg i styret for Helse Bergen.

Sjekker behovet

Det var store enighet på møtet om at tilbudet til kvinner som reiser tidlig hjem fra sykehuset etter en fødsel er for dårlig i Bergen. Kommunen jobber nå med å kartlegge behovet for jordmødre.

— I løpet av tre måneder vil vi undersøke hvordan jordmødrene bruker tiden sin, og hvor stort behovet er for jordmødre til oppfølging av gravide i kommunen. Deretter kan vi begynne å se på behovet innen barselomsorg, sier Arve Bang, overlege i Helsevernetaten i Begen kommunen.

I dag har sykehuset ansvar for oppfølging den første uken etter fødselen. Deretter overtar den kommunale helsestasjonen.

— Vi samarbeider med KK for å se om vi kan overta ansvaret allerede etter ett eller to døgn. Det er for tidlig å konkludere nå. Kanskje er det en god idé, kanskje blir det for dyrt eller for dårlig faglig, sier Bang.

Tanken er at kommunen på sikt kan overta en del av sykehusets tilskudd og ansvar.

**Les også:

— Krever mer hjelp til nybakte mødre**

- Livsviktig

  • Vi får i dag mange henvendelser fra fortvilte foreldre. Mye av problemene kunne vært unngått med enkle grep i barselomsorgen. Nå driver vi mye brannslukking, for eksempel med barn som ikke får i seg nok næring, sier barnelege Erling Tjora på barneklinikken på Haukeland til bt.no.

Ifølge Tjora er det livsviktig at barna blir veid flere ganger de første dagene for å oppdage dehydrering.

Også helsesøster Britt Darligton advarer mot det mangelfulle barseltilbudet.

— Fødsel og barsel er ikke en sykdom, men det er mange som blir syke under barselen og gruer seg til neste gang, sier hun på møtet.

Kvinner som føder

— Kanskje har den vanlige hverdagen også fått SV til å innrømme at fortsatt er det kvinnene som føder og ammer barn, noe ingen kan gjøre noe med. Det en kan gjøre noe med er at barseltiden blir så god som mulig for disse kvinnene, barna og familiene i denne perioden. I dette landet har man råd til å ta imot et nytt liv på den beste måten uten å telle kroner, sier stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen (Frp) til bt.no.- Det hjelper ikke å skyve ansvaret over på kommunen så lenge det verken er nok kompetanse her i form av jordmødre, eller økonomi for å videreføre et avsluttende arbeid fra KK. Man begynner liksom i feil ende. Da kommer vi inn på permisjon, og FrP vil at det skal være en familiepermisjon. Det vil si at mor og far disponerer tiden hjemme slik de vil i forhold til barnet. Vi vil ha en valgfrihet, sier hun.

Hvordan bør mor og barn følges opp etter en fødsel?

ENGASJERTE: Mange jordmødre møtte opp på Rådhuset tirsdag kveld.FOTO: Rune Stølås