• Stengning av bommen skjer automatisk, ved at en sensor i skinnegangen registrerer at toget nærmer seg. Deretter settes stengning av bommen i gang.

Når toget nærmer seg, blir det på overgangen varslet med lyd og blinkende lys. Når bommen er gått ned er det rødt lys, forklarer sier Truls Erik Hegrenæs, regiondirektør i Jernbaneverket.

Han anslår at bommen går ned ca. halvannet minutter før toget begynner passeringen.

— Hvorfor har man slike halvbommer, når det er så lett å komme seg gjennom dem?

— Poenget med halvbommer er at hvis man er i ferd med å krysse overgangen når bommen går ned, så skal man komme seg ut. Det er ikke bedre ulykkesstatistikk på helbommer enn halvbommer. Rent sikkerhetsmessig er det derfor ingenting som tilsier at helbommer er bedre enn halvbommer.

— Men er dette god nok sikring?

— Ingen kommentar.

— Har det vært problemer med hasardiøs kryssing på dette strekket?

— Ingen kommentar, sier Hegrenæs.