I går gjekk fristen for å stilla lister til rektorvalet på Universitetet i Bergen ut. Det er mellom Dag Rune Olsen og Kuvvet Atakan kampen skal stå.

Felles for både Olsen og Atakan er at dei ønskjer å synleggjera UiB meir, både lokalt og nasjonalt.

Olsen meiner UiB har mykje å gå på når det gjeld å visa at kunnskapen som finst på universitetet kan nyttast i samfunnet.

— Eit døme er at ein bør by på seg sjølv når det gjeld kunnskap om rusproblematikken på Høyden. Eit anna tema er luftkvaliteten, seier han.

Digitalisering

Dei to er også einige om at digitalisering av utdanninga er eit viktig satsingsområde.

— Ved hjelp av digitalisering kan me leggja til rette for at det blir tid til meir diskusjon i undervisninga. Mykje av undervisninga i dag er svært statisk. Tenk om ein kunne gjera den digital, og bruka undervisningstida til diskusjon, seier Atakan.

— Kandidatane har dei same meiningane om mange av dei sakene som er viktige for oss. Dermed kan dei verka ganske like, seier Anita Tøien Johansen, leiar for Studentparlamentet på Universitetet i Bergen.

Det viktigaste for Studentparlamentet er ifølgje Johansen at ein rektor set studentane først.

— Det verkar som om begge rektorkandidatane forstår dette. Eg synst heilt oppriktig at dei verkar like gode, seier Johansen.

Ifølgje henne har Studentparlamentet hatt løpande kontakt med kandidatane.

— Me har hatt møte med begge, der me har komme med innspel. Eg føler at me har blitt høyrt, seier ho.

Vil engasjera

Studentparlamentet prøver no å engasjera studentane ved UiB til å stemma. Dei har arrangert debattar og inviterer studentane til eit møte med rektorkandidatane Kuvvet Atakan og Dag Rune Olsen, onsdag i neste veke.

Der kan studentane stilla spørsmål og komma med innspel.

Ho meiner det er viktig å få fram forskjellane mellom kandidatane for at studentane skal bry seg med å stemma.

Yngve Høiseth, leiar for læringsmiljøutvalet ved UiB, kan peika på eit par forskjellar mellom rektorkandidatane.

— Det verkar som om Atakan er meir innstilt på å satsa på digitalisering av undervisninga enn det Olsen er, seier Høiseth.

Høiseth har samstundes inntrykk av at Olsen er noko meir retta mot næringslivet enn Atakan.

TEAM ATAKAN: Saman med rektorkandidat Kuvvet Atakan (framme) stiller Gottfried Greve som kandidat for viserektor for utdanning og Jill Walker Rettberg som kandidat for viserektor for internasjonale relasjonar. Prorektorkandidat Vigdis Broch-Due var ikkje til stades då biletet vart teke.
Eivind Senneset