— Jeg er veldig overrasket over at noe slikt som dette kunne skje i Bergen kommune. Granskingsrapporten minner om et filmmanus, mener Skoglund.

Han er blant politikerne i finanskomiteen som i morgen holder høring om teleanbudet.

  • Forhåpentlig får vi et klarere bilde av saken, selv om mye er kjent gjennom granskingsrapporten og media fra før, sier han.

Politisk innblanding

Formålet med morgendagens høring er å bringe klarhet i om byrådet eller de involverte byrådene har blandet seg inn i anbudsprosessen på en måte de ikke skulle. Flere av de involverte ansatte har uttalt at det ble gitt instrukser fra de ansvarlige politikerne, blant annet om å kvitte seg med BKK som underleverandør.

  • I tillegg til BKK-sporet er det jo kontakten mellom den ene i prosjektgruppen og den politiske rådgiveren i byrådet et sentralt tema. Det er åpenbart at denne kontakten har vært hyppig og tett, sier Aps Terje Ohnstad.
  • Den politiske delen av denne skandalen er ikke belyst av granskerne, rett og slett fordi det ikke var en del av mandatet deres, sier Tina Åsgård (SV).

Hun mener derfor at det mest interessant blir å høre hvordan de ansatte som stiller på morgendagens høring opplevde byrådenes involvering.

  • Men utsiktene til at denne saken får politiske konsekvenser ser jeg uansett som minimale. I og med at Frp er tilbake i byråd, har de som satt med ansvaret den gang flertall i bystyret, sier Åsgård.

Venter lite nytt

Frps Helge Stormoen sier at han ikke venter de store overraskelsene i morgen.

  • Jeg synes rapporten vi har fått gir et godt og grundig bilde av det som har skjedd, sier han.

Hilde Onarheim (H) som leder høringen håper at det hele går ryddig for seg.

  • Det er en åpen høring, men samtidig er det forhold i saken som er unntatt offentlighet, påpeker hun.

Byrådsleder Monica Mæland sier at hun ikke har noen formening om hvordan høringen blir.

  • Det er opposisjonen som ønsker høring og vi stiller selvsagt opp. Men for meg er det de politiske sidene her ganske underordnet i det som er en politisak. Vår rolle i dette er relativt gjennomgransket, mener Mæland.