— Vi gjorde en adekvat håndtering av situasjonen. Det var ingenting som tilsa at denne kvinnen var i nød.

Det sa visepolitimester John Reidar Nilsen da BT i mai avslørte at politiet ikke rykket ut på en 112-melding om at Katrine Opsanger Ullestad (19) lå forkommen i en grotte på Møhlenpris.

Bistandsadvokaten til Katrines etterlatte reagerer på politiets fremstilling av nødsamtalen.

  • Jeg ble overrasket da jeg selv hørte opptaket av samtalen, ut fra det inntrykket jeg hadde fått fra politiets uttalelser i media. Bevisst eller ubevisst - uttalelsene var egnet til å skape et feilaktig inntrykk, sier bistandsadvokat Morten D. Haldorsen.

- Omtrent livløs

Bistandsadvokaten vil ikke uttale seg om hva som faktisk blir sagt i samtalen, men BT er kjent med at nødsamtalen innledes med at 112-innringeren sier at «det ligger en dame omtrent livløs».

Da visepolitimester Nilsen 26. mai uttalte seg om nødmeldingen, hadde han like før intervjuet hørt gjennom opptaket av 112-samtalen og sjekket hva som sto i operasjonsloggen.

  • Melder ga ikke uttrykk for at kvinnen var i akutt nød, og vår vurdering var at det ikke var behov for øyeblikkelig respons, sa Nilsen, som har ansvaret for politiet i Hordalands operative virksomhet.

Bistandsadvokaten til Katrines etterlatte er fullstendig uenig i politiet tolkning:

  • Slik jeg hører samtalen, var det helt klart grunn til å reagere. Oppfatningen som politiet ga uttrykk for om at kvinnen ikke var i nød, er jeg klart uenig i.

Haldorsen er kritisk til måten politiet håndterte opplysningene de fikk fra melderen.

  • De relevante spørsmålene blir ikke stilt.

Ingen spørsmål om helse

Hele samtalen varer i to minutter og et par sekunder. Etter hva BT kjenner til forløper den seg i grove trekk slik:

Først forklarer melderen hvordan han opplever tilstanden til kvinnen i grotten.

Etter denne innledningen blir hovedfokuset til politiets operasjonsleder å finne ut hvor grotten er.

Operasjonslederen stiller etter hva BT vet ingen spørsmål om helsetilstanden til kvinnen.

Etter at 112-innringeren har forklart hvor kvinnen ligger, spør operasjonsleder om hun er ruset.

Innringeren svarer at hun er full eller dopet. Han spør om han kan gå fra stedet.

Operasjonsleder sier at de skal legge inn et oppdrag. Samtalen avsluttes, men det blir aldri sendt ut noen patrulje.

Politiet: Avventer

Spesialenheten for politisaker etterforsker om politiet gjorde noe galt da de ikke rykket ut på meldingen, og heller ikke satte den over til det medisinske nødnummeret 113.

Visepolitimester John Reidar Nilsen sier at han ikke har mottatt tilbakemelding fra Spesialenheten om utviklingen i saken. Han er derfor ikke kjent med om det foreligger nye opplysninger i saken etter han uttalte seg til media i mai.

  • Mine uttalelser da er i likhet med mine vurderinger nå basert på de opplysninger vi hadde på det tidspunktet. Derfor kan vi heller ikke se saken i et nytt lys.

Nilsen ønsker ikke imøtegå bistandsadvokatens kritikk.

  • Jeg kan ikke kommentere en bistandsadvokats inntrykk av noe. Det er helt umulig.

Visepolitimesteren sier politiet nå avventer Spesialenhetens behandling av saken.

— Skal vi se på saken på nytt, må det være i lys av Spesialenhetens konklusjon.

BERGENS TIDENDE