— Jeg forstår ikke de voldsomme protestene mot den nye bemanningsnormen, sier styrer Brynjulv Melve.

«Barnehagestreiken berører ikke oss» står det klistret på en dør i Helldalsåsen barnehage i Fana. Mandag demonstrerte tusenvis av barnehageansatte og foreldre mot byrådets nye bemanningsnorm for småbarnsavdelingene. Bemanningen skal kuttes med 20 prosent, fra tre voksne på ni barn til fire voksne på 14 barn.

I Helldalsåsen er de to småbarnsavdelingene bemannet akkurat slik byrådet foreslår.

Kritisk til forbundet

Både styrer Brynjulv Melve og førskolelærer Lise Skaarud er fornøyd.

— Jeg jobbet tidligere i en tradisjonell ni-tre-avdeling og mener dette er bedre, sier Lise Skaarud.

— Tilbakemeldingen fra foreldrene er bare positiv, forteller Melve. Heller ikke er de to småbarnsavdelingene plaget med større sykefravær - verken hos voksne eller barn.

Melve er forundret over at Utdanningsforbundet, der han og flere andre i barnehagen er medlem, går i streik mot den nye bemanningsnormen - uten å rådføre seg med medlemmer som praktiserer ordningen.

— Jeg er svært skuffet over at ikke Utdanningsforbundet spurte oss før de gikk så sterkt ut i denne saken, sier Brynjulv Melve.

- Overdriver ikke

Samtidig er Melve klar over at nybygde Helldalsåsen er bedre tilpasset slike store avdelinger, enn 20 år gamle barnehager, som var bygget for helt andre barnetall.

— Vårt personale er motivert for å jobbe på denne måten og har søkt seg hit. Å bli prakket på en nyordning, ville kanskje vært noe helt annet, sier han.

Nina Beate Jensen, leder av seksjon barnehage i Utdanningsforbundet i Bergen, ønsker ikke å kommentere kritikken fra Melva.

— Overdriver Utdanningsforbundet når dere så sterkt går imot kuttet?

— Det mener jeg vi ikke gjør. Det eneste motivet for å ta omleggingen er økonomi. At man med entusiasme og god tilrettelegging kan få dette til, vet jeg om, sier Jensen.

Uvisst utfall

Tirsdag ble det kjent at regjeringen likevel ikke vil redusere tallet på pedagoger i barnehagene. Byrådets kuttforslag påvirkes ikke av denne avgjørelsen.

Utfallet i bystyret mandag er fortsatt uviss. Byrådet er avhengig av støtte fra hele Frp, Venstre og Pensjonistpartiet etter at KrF besluttet å gå mot forslaget.

En løsning kan bli et kompromiss mellom KrF og de øvrige byrådspartiene (H og V) om å skåne de små og gamle barnehagene mot kuttet.

— Vi jobber langs det sporet, sa KrFs Kristian Helland til BT tirsdag.