Vitnene som i tur og orden har forklart seg i Bergen tingrett de siste to dagene har fortalt historier som står milevis fra hverandre. Så ekstremt ulike oppfatninger er det av hva som har skjedd, at det for nøytrale tilhørere er vanskelig å skjønne at de kan ha vanket i samme miljø.

— Dobbeltliv

Så er det også påtalemyndighetens påstand at den tiltalte advokaten har levd ulike liv. På hjemmebane har hverdagslivet vært preget av oppgjør etter utroskap, påstått trakassering og voldsepisoder, og til sist trusler mot sin egen sønn.

Når advokaten har vært på byen eller blant kolleger og venner, har han fremstått som en sosial, svært raus og sjarmerende mann. Og en far som har gitt uttrykk for at han bryr seg om sin familie.

— Det kom som en bombe på oss når vi leste i avisen hva som skal ha skjedd opp gjennom årene. Vi har visst at det var problemet i forholdet, men aldri hørt om voldsepisoder slik det skrives om, forklarte en nær venn av advokaten og hans tidligere samboer.

- Burde gått før

Advokatens mange kvinnehistorier gjorde derimot at det tærte på vennskapet til flere. I retten var det også flere venner og familiemedlemmer som undret seg over hvorfor de to holdt sammen til tross for de mange episodene og kvinnehistoriene.

— Problemet til NN (tiltalte red.anm.) er at han har en kanon mellom beina og klippekort på kvinner. Forholdet mellom dem skulle vært avsluttet for mange år siden, sa en venn av paret.

Den tiltaltes søster tegnet et bilde av en snill bror som var opptatt av å ta hånd om sine barn. Hun la derimot ikke skjul på at det var turbulent på brorens hjemmebane.

— Han har gjort mye mot henne som jeg er lei meg for, men det er forhold som ikke hører hjemme i en straffesak, sa søsteren.

— Det er godt å høre sannheten, repliserte broren fra tiltalebenken.

Flere vitner og venner som BT har snakket med sier at denne saken handler om moral og ikke straffbare forhold.

De sier at slik forholdet de to imellom utviklet seg, var det alt annet enn rart at det endte i fysisk håndgemeng. Utroskap og kvinnehistorier var roten til alt vondt.

Familien reagerer

Familien til samboeren er derimot av en annen oppfatning. De stiller seg undrende til hvorfor deres forklaringer gikk for lukkede dører, noe de selv ikke ønsket. De mener sannheten ikke er kommet frem i offentligheten.

— Det som er kommet frem er bare en liten del av det som har skjedd og som vi har opplevd gjennom snart 20 år. Vi synes det er ille å høre at vitner bagatelliserer det, sier familien til BT.

Det var alt annet en hjertelige blikk mellom partene både i rettslokale og på gangen i pausene. Så er det også mye som står på spill.

Blir den tiltalte advokaten funnet skyldig etter tiltalen, risikerer han å bli dømt til ubetinget fengsel i rundt ett år. Konsekvensen av en domfellelse vil også være at han fratas advokatbevillingen, og dermed mister sitt levebrød.