— Jeg er lettet og veldig glad for resultatet, sier Hammersland-White til bt.no fredag kveld.

Hun har nettopp fått muntlig beskjed om dommen, som på side 15 fastslår følgende: «Bergen kommune er ansvarlig for giardiasmitte og senere utviklet kronisk utmattelsessyndrom hos Hege Hammersland-White ».

- Over bordet

— Jeg tror det betyr veldig mye at sakene våre blir tatt på alvor i rettsapparatet. Jeg håper denne dommen kan inspirere kommunen til å se på de andre Giardia-sakene som ligger der, og ta en ny vurdering av erstatningsansvaret før de eventuelt havner i retten, sier 37-åringen.

— Mange er så dårlige at de ikke vil klare å gå til sak. Jeg skulle ønske man kunne sette seg ned og bare ordne opp i disse sakene over bordet. Nå har tingretten to ganger vurdert erstatningsansvaret annerledes enn kommunen, sier hun.

Hammersland-White er nemlig den andre i rekken av flere langtidssyke pasienter som har gått til retten for å få plassert ansvaret hos Bergen kommune.

Jeg skulle ønske man kunne sette seg ned og bare ordne opp i disse sakene over bordet

Hege Hammersland-White, Giardia- og ME-syk

Ingebjørg Høyland (49) var den første. Hun vant frem i tingretten i september i fjor og ble tilkjent en erstatning på 800.000 kroner. Retten ga Høyland fullt medhold i at det var en sammenheng mellom giardiasmitten og diagnosen kronisk utmattelsessyndrom (ME), som Høyland fikk i 2007. ## «Dårlig rykte»

Men Bergen kommune har anket Høyland-avgjørelsen til lagmannsretten. Byrådet bestrider at det kan være Giardia som har utløst sykdommen hennes, og vil ha saken behandlet på nytt i en høyere rettsinstans.

Hammersland-White er fullt klar over at kommunen kan komme til å anke også i hennes sak.

— Sånn sett er dette bare en delvis seier. Men nå er jeg først og fremst veldig glad på mine egne og på hele pasientgruppens vegne. Det er en stor lettelse å få medhold og å få lagt frem saken, siden dette dreier seg om en diagnose som har fått et litt dårlig rykte.

- Vi må ses på som en ressurs

Selv klarte Hammersland-White å gå til sak utelukkende fordi hun har opplevd en, med hennes egne ord, «betydelig helsemessig forbedring de siste årene».

Det er opp til byrådet å avgjøre en eventuell anke

Helge Strand, kommuneadvokat i Bergen

— Og så hadde jeg de økonomiske ressursene. Men mange av de Giardia-smittede er svært syke og går på trygd. De er i en vanskelig livssituasjon - både helsemessig og økonomisk, poengterer 37-åringen.

Nå håper Hammersland-White at hun selv og alle andre Giardia-smittede som utviklet ME kan bli sett på som en ressurs - i stedet for at de skal bruke kreftene på rettssaker.

— Vi burde være et unikt forskningsgrunnlag når det gjelder forklaringen på en sykdom som store deler av den medisinske verden lurer på. Vi burde være et godt forskningsgrunnlag. Så vidt jeg forstår er Giardia-tilfellene i Bergen det eneste stedet i verden der man kan peke på en bestemt, utløsende årsak til kronisk utmattelsessyndrom, sier hun.

Kommer erstatningskrav

37-åringens advokat, Bjørn Eirik Mørner Ingebrigtsen, er glad for dommen.

— Vi kommer til å begynne å se på et erstatningskrav mot kommunen nå, med hennes tap frem til i dag. Når det gjelder fremtidige tap, er det noe vi må vente med til situasjonen for Hammersland-White er mer avklart, sier Mørner Ingebrigtsen.

— Vi mener rettens vurdering av bevisene er god og korrekt. De har fulgt våre anførsler hele veien. Blant annet er retten enig med oss i at det kan skje en gradvis utvikling av ME. Det er nok at det foreligger symptomer innen kort tid, sier bergensadvokaten.

Kommunens advokat: - Uenig

Bergen kommunes prosessfullmektige, den Oslo-baserte advokaten Jarl Rune Henstein, sier fredag kveld at han bare har «skumlest» dommen.

— Jeg har ikke fått drøftet saken med kommunen ennå. Min personlige oppfatning er at jeg er uenig i rettens bevisvurdering. Jeg mener den ikke er i tråd med retningslinjer fra Høyesterett de siste årene, sier Henstein, og viser til høyesterettsdommer som dreier seg om bevisvurdering i erstatningssaker.

- Vil dommen bli anket?

— Det er det kommunen som tar stilling til, sier Henstein.

Opp til byrådet

Kommuneadvokat Helge Strand i Bergen kan heller ikke si noe om ankespørsmålet.

Jeg er uenig i rettens bevisvurdering

Jarl Rune Henstein, prosessfullmektig for kommunen

— Slik jeg har forstått det har saksøker vunnet frem. Men jeg vet for lite til å kommentere. Jeg har ikke lest dommen, sier Strand.

- Tror du dommen blir anket?

— Det kan jeg ikke kommentere. Det er opp til byrådet å avgjøre en eventuell anke.

bt.no har fredag kveld ikke fått kontakt med Bergens byrådsleder Monica Mæland.

Kø av rettssaker

Bergen kommune var forsikret for 30 millioner kroner i Gjensidige Forsikring. Alle disse millionene er for lengst brukt opp. I alt kom det inn krav fra omkring 500 personer som mente de hadde hatt utlegg og plager i forbindelse med giardiaepidemien.

Forsikringsselskapet har sluttbehandlet nærmere 300 store og mindre krav, men det gjenstår en gruppe av saker som det står strid om, og mange av disse vil bli gjort til gjenstand for rettslig behandling. I de fleste av sakene som havner i retten, er det snakk om langtidssyke med ME-diagnose.

I tillegg til de to sakene som nå har vært prøvd for domstolen (Høyland og Hammersland-White), er flere tilsvarende saker berammet utover våren. Det kan også hende at det kommer flere søksmål.

Bergen kommune fikk i sin tid også krav om oppreisningserstatning fra en gruppe på 84 giardiasyke. Oppreisningserstatning er en såkalt tort- og svie-erstatning som kan gis etter skjønn og som ikke baserer seg på faktiske utgifter. Kommunen har avslått kravet.

Det forelå lenge planer om å gå til felles søksmål for å presse gjennom en slik form for kompensasjon, men disse planene er nå endelig skrinlagt.

«DÅRLIG RYKTE»: - Det er en stor lettelse å få medhold og å få lagt frem saken, siden dette dreier seg om en diagnose som har fått et litt dårlig rykte, sier Hege Hammersland-White. Hun utviklet kronisk utmattelsessyndrom (ME) etter Giardia-smitten.
ODD E. NERBØ (ARKIV)