Utlendingsseksjonen i sentrum er nemlig fordelt ut over alle Bergens bydeler med virkning fra 1. februar. Dermed trenger ikke de omlag 1800 menneskene med utenlandsk pass i Arna og Åsane politidistrikt å stå timevis i kø for å levere inn en søknad. Nå slipper man trolig unna med 10 minutter dersom man henvender seg hos politiet i Litleåsveien.

Saksbehandlerne Edle Cooper og Elisabeth Aronsen har tro på sentraliseringen eller desentraliseringen som mange også velger å kalle det.

— Målet er å redusere køene og bedre servicen. Dessuten er flytting av avdelingene til bydelene mer kundevennlig. I byen sitter man ofte og venter i mange timer. Her skal man i utgangspunktet komme raskt til, forklarer Cooper og Aronsen.

Les mer på www.aasanetidende.no

Thomas Gangstøe