— Det virker som alle prøver å bli som New York, men dette prosjektet har ingenting med virkeligheten å gjøre, sier arkitekt Todd Sauders om Lerøys planer om høyhus i Sandviken . Saunders har bodd i Norge i ti år, og at valget falt på Bergen var ikke tilfeldig.

— Bergen er unik nettopp fordi man ikke prøver å bli identisk med USA, sier han.

Latterkrampe

Todd Saunders kommer fra Vancouver i Canada, og har bodd i mange andre storbyer i verden med lang tradisjon for skyskrapere. Han mener Lerøy-prosjektet rett og slett er for lite gjennomtenkt.

- Jeg fikk latterkrampe da jeg så tegningene, og de dårlige argumentene. Dette prosjektet vil ikke gjøre noe for Bergen eller arkitekturen generelt , mener Sauders.

— Bergen har aldri levd med skyskrapere, og vet ikke hva dette går ut på. I Vancouver måtte man dumme seg ut i 30 år før man fikk det til, påpeker arkitekten. Han er overrasket over arkitektbyrået Artec.

Har ikke peiling

— De viser at de ikke har peiling på hva de tenker på når de kommer over fem-seks etasjer. Denne type bygg krever en helt annen bygningsteknikk, sier Saunders. Han påpeker at det i illustrasjonene ikke er tegnet inn nabolag, hvordan bygget møter bakken eller skygger.

— Et slikt bygg har enorme skygger som må tegnes inn. Å vise til nattbilder på den måten er direkte løgn, sier den erfarne storby-arkitekten. Han mener at det dessuten er tatt hensyn til alle parkeringsplassene som trengs i forbindelse med et så stort arbeidsbygg.

— Prosjektet har ingenting i en liten by som Bergen å gjøre.

Forskrekket

Også beboere i Sandviken reagerer på Lerøy-planene.

— Jeg kan ikke skjønne hvordan dette prosjektet kan bli en realitet. De strider jo mot både

høyhusvedtak, kommunedelplan og kulturminnefredning av området, sier Anders Haaland i Sandviken kulturhistoriske forening.

— Det er dessuten et stort spørsmål hvordan dette kan løses i forhold til trafikkavvikling. Er det planer om å bygge tunnel? spør Haaland. Han reagerer kraftig på plasseringen.

Ødelegger sjøutsikten

— Dette bygge vil komme midt i sjøhusrekken og ødelegge sjøutsikten for mange.

I kveld har Sandviken kulturhistoriske forening møte, og temaet høybygg er ventet å dukke opp i diskusjonen.

— Vi blir rett og slett forskrekket om kommunen går inn for dette prosjektet, sier Haaland.

Tilbakeviser kritikken

Ole-Eirik Lerøy er ikke enig i kritikken som blir rettet mot prosjektet.

— Dette er et gjennomarbeidet prosjekt med anerkjente arkitekter. Vi er stolt av det vi er kommet frem til, sier Lerøy.

Han mener at en ikke kan basere kritikk på avis-illustrasjonene fra Artec fordi det ikke gir det fulle bildet av prosjektet sin tilpassningsgrad.

- Det er snakk om slanke, lyse og luftige konstruksjoner som er svært godt tilpasset omgivelsene. Bygget vil heller ikke hindre utsikten i stor grad , sier Lerøy. Han mener at trafikken i området heller ikke vil øke om bygget blir realisert.

— Tungtrafikken vil reduseres, og vi vil oppfordre våre ansatte til å bruke kollektivtransport, sier Lerøy.

Han har stor tro på prosjektet, og mener høyhus er kommet for å bli.

— Økende næringsvirksomhet vil naturlig nok føre til endring, men vi er veldig interessert i dialog og vil ta imot de tilbakemeldingene som kommer, sier Lerøy.

Er prosjektet liv laga eller vil Lerøy «bare tøffe seg»? Si din mening her!

ENDING I SANDVIKEN: Lerøy Seafood vil bygge 20 etasjers tvilling-bygg i Sandviken.
Helge Skodvin
OPTIMIST:- Med lite næringsareal, må vi satse i høyden, mener Ole-Eirik Lerøy.
Herskedal, Kjell