— Det innebærer ikke at han er inhabil, sier påtaleleder Gro Rossehaug.

Beslutningen er tatt etter at Sæleviks advokat Arvid Sjødin i forrige uke leverte inn inhabilitetsinnsigelse mot Fitjar lensmannskontor, som har mottatt en anmeldelse av brødrene Geir og Dag Sælevik. Anmeldelsen skal etter det brødrene selv vet gjelde et tinglyst dokument.

— Vi har ikke tatt stilling til inhabilitetsinnsigelsen, men ser at det er hensiktsmessig å flytte etterforskningen slik at Fitjar lensmannskontor slipper å ha mer med saken å gjørem, sier påtaleleder Gro Rossehaug ved Haugalandet og Sunnhordland politidistrikt.

Fitjar-lensmann Svein Lunde presiserer overfor BT at han i forkant tok lensmannskontorets habilitet i Sælevik-saken opp med politimesteren i Haugalandet og Sunnhordland politidistrikt, Karl-Henrik Sjursen.

— Anmeldelsen kom inn før jul, og jeg tok da kontakt med politimesteren for å høre hans vurdering om vi var de rette til å etterforske saken. Han ga klarsignal, og sa at vi heller fikk se på en inhabilitetsinnsigelse når den eventuelt kom, sier lensmann Lunde.

Likevel ble verken konstituert politimester Odd Magne Haaversen eller påtaleleder Gro Rossehaug orientert.

Politimester Sjursen ønsker ikke å kommentere saken, men henviser til påtaleleder Gro Rossehaug. Hun mener forvirringen omkring spørsmålet skyldes flere uheldige omstendigheter.

— Lensmann Lunde har opptrådt ryddig i denne saken, sier hun.

FLYTTER SAKEN: Påtaleleder Gro Rossehaug tok beslutningen om å flytte saken etter å ha diskutert med bl. A. lensmann Svein Lunde i Fitjar. Hun ser likevel ikke behovet for å flytte etterforskningen ut av politidistriktet, slik advokat Sjødin har krevd. Den avgjørelsen er imidlertid ikke tatt ennå. <br/>ARKIVFOTO: SCANPIX