• E39 på Stord er klart det mest utfordrende daganlegget jeg har vært på, sier prosjektleder Rolf Harkestad i Statens vegvesen.

LENA VERMEDAL

Mandag skrev Bergens Tidende om østsiden på Stord der regnet bøtter ned på grunn av Stordfjellets formasjon. Ifølge meteorolog Idar Barstad gjør de store nedbørsmengdene i den bratte fjellsiden at E39 kan bli utsatt for ras og flom.

— Jeg er overrasket over at dette området er så spesielt utsatt i forhold til andre steder, sier Harkestad. At det er vått der, kan han imidlertid være helt enig i.

Aha-opplevelser

Regn og ustabile leirmasser i grunnen har virkelig satt veibyggerne på prøve.

— Det har ikke vært så rett frem etter nesen som vi hadde trodd på forhånd. Grunnforholdene har bydd på ekstra utfordringer, sier Harkestad.

Etter at 50 meter av veien nord for Jektevik ble slukt av en myr i april, har Vegvesenet gjort grunnboringer flere steder langs europaveien.

Nå er det oppdaget nye ustabile grunnmasser ved kraftstasjonen på Børtveit.

  • Dersom vi begynner å grave på nedsiden av veien for å skape fundament for en støttemur, vil ikke eksisterende vei ha nok stabilitet i seg til å tåle dette. Derfor må vi legge veien midlertidig på innsiden, forklarer prosjektlederen og legger til.

— Dette har vært én av flere a-ha opplevelser.

- Dumt å la være

Han er ikke bekymret for at stikkrenner langs E39 er for små, slik grunneier Svein Børtveit ga uttrykk for i mandagens BT.

— Vi har vært spesielt opptatt av rørene ved Børtveitselva. Derfor fikk vi en konsulent til å regne ut nødvendig størrelse på rørene ved en eventuell hundreårsflom. Det holdt akkurat 14. november, sier Harkestad.

Han forteller at Vegvesenet før i tiden la rør med 30-40 centimeters diameter.

— Nå sier vi at 60 centimeter er for lite og vurderer en standard med enda tykkere rør. Det synes jeg er viktig. Det vil være dumt å la være, sier Harkestad.

Ber om risikoanalyse Stord kommune har bedt Statens vegvesen om å lage en risiko- og sårbarhetsanalyse for E39 over Stord. -

Bakgrunnen er de hendelser vi har hatt på strekningen den seinere tid og at vi skal revidere vår egen risikoanalyse, sier kommunelege Lars Helge Sørheim.

I brevet til Vegvesenet skriver han og kommunalsjef Knut Gram følgende: «Vêrtilhøva kan til tider vera ekstreme og fremtidsutsiktene er tendens til meir av dette. Veinettet kan ha fleire stader som kan vera sårbare i høve store nedbørsmengder».

Kommunelegen synes det er viktig å få til et samarbeid med Vegvesenet slik at kommunen kan få oversikt over risikopotensialet, for eksempel når E39 stenges og all trafikk må kjøre om Fitjar.

— Vi vil gjerne vite hvilken risiko vi står overfor. Dette er viktig for folk på Stord og for folk på gjennomreise, sier Sørheim.

— Jeg er kjent med at Stord kommune vil gjøre noe med dette, og vi tar spørsmålet på alvor. Vi har i dag beredskapsplaner for tunneler, men er usikre på hva vi kan bidra med i dette tilfellet, sier Lars Øyre, assisterende distriktssjef for Haugaland og Sunnhordland i Statens vegvesen. Han vil snarlig ta initiativ til et møte med kommunen.