Forslaget om å bygge ut området på Leikvang Stadion ble første gang lagt frem for skolebyråden i 2002. Det var da Ruth Grung selv som var byråd, og planene ble foreslått bare en måned før Hans-Carl Tveit tok over. Idrettslaget Hovding, som var hovedinitiativtakere, har videre arbeidet frem en komplett pakke, bestående av barnehage, barne— og ungdomsskole, idrettshall og kultursal.

Et forslag er lagt frem for kommunen, der Hovding står for utarbeiding av planer, samt alle bygg som skal reises på tomten. Bergen kommune skulle etter planene leie anlegget, og stå for driften.

– Dette er det nærmeste en kommer en gavepakke til kommunen. Vi vet at behovet for dette anlegget er enormt stort, og at hoveddelen av arbeidet blir gjort av Hovding, som har den kunnskapen som trengs. Økonomisk ville dette være svært gunstig for kommunen, og jeg fatter ikke at man har vært så lite villige til å satse på dette, sier leder for komité for miljø og byutvikling, Ruth Grung, til Åsane Tidende.

– FrP med nøkkelen

Grung forteller videre at både Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet alle var for å realisere Leikvang-prosjektet, men at en møtte massiv motstand i byråkratiet.

– Jeg har sjelden sett en sak der alle har vært klarere for en sak, og der alle forutsetninger ligger så vel til rette for å sette i gang bygging. Fremskrittspartiet var ett av partiene som var aller sterkest for denne byggingen, og nå sitter de i posisjon til å få det gjort. Det er hovedsakelig dem som sitter med nøkkelen til en løsning på denne saken, sier hun videre.

– Ødelegges

Ifølge Ruth Grung er det ingenting som trenger å stå i veien for Leikvang-byggingen. Hun forklarer at det nå er gjort en gjennomgang av alt som har med juss å gjøre, som tidligere har drøyet planleggingen i tid.

– Det er klart at kommunen har mulighet til å vedta denne byggingen. Sogndal Idrettslag samarbeidet på denne måten med staten om bygging av Høyskolen i Sogndal. Det prosjektet ble startet omtrent på samme tid som Leikvangprosjektet, og er ferdig og i bruk i dag. Leikvang har vært et klart eksempel på gode idéer som ødelegges i stedet for å støttes, sier Grung.

– Enestående

At Leikvang-anlegget er en nødvendighet for Åsane, er Grung ikke et øyeblikk i tvil om.

– Behovet er soleklart. Det er ønskelig å gjøre en omdisponering i skolen i Åsane, og behovet for skole i dette området vil gjøre seg mer og mer gjeldende, sier hun, og får full støtte fra sin partifelle i bydelsstyret, Stig Morten Frøiland. Han mener helheten i Leikvang-prosjektet er dets aller største styrke.

– Leikvang-prosjektet gir nærmiljøet en enestående helhet, der både kultur, skole og idrett er dekket. Behovet innen skole og barnehage varierer over tid, og med et anlegg som dette, vil en kunne variere og gjøre endringer, og dekke de behovene som til enhver tid er gjeldende, sier han.

– Må gjennomføres

Inkludert i Leikvang-planene er også en idrettshall. Idrettslaget Hovding har foreslått en hall med tre håndballbaner, og dette er ifølge Ruth Grung og Stig Morten Frøiland det mest fornuftige alternativet.

– Det er anbefalt å bygge på denne måten, og tre håndballbaner på tvers av hallen, gir muligheter for å bruke hallen på flere måter. Idrett er viktig å satse på, ikke minst for å gjøre idretten tilgjengelig for ungdom. Det er påvist at flere ungdommer blir med på idrett, om den er lett tilgjengelig, sier Grung.

Nå mener hun at tiden er kommet for at politikerne i kommunen får se mulighetene med egne øyne. Til høsten vil hun nemlig få gjennomført en befaring på området.

– Jeg vil at politikerne får et eierskap til saken. Det er lett å gjøre feile vurderinger med grunnlag i papirer man leser. Jeg vil at de skal få se området, og møte idrettslaget og andre engasjerte beboere som jobber for dette. Jeg er overbevist om at det vil gjøre inntrykk. Etter mitt syn er dette et prosjekt som må gjennomføres, og jeg har aldri forstått hvorfor det ikke er blitt satset på, sier hun.

Besøk Åsane Tidende på nett.

Les flere nyheter på våre lokalsider.

Er idrettstilbudet for dårlig? Si din mening.

VIL HENTE POLITIKERNE: - Vi vil vise politikerne Leikvang, og vise dem at dette er et prosjekt som Åsane må få, sier Ruth Grung og Stig Morten Frøiland til Åsane Tidende.
Andreas Isaksen