• Leieboere som ber om skikkelig brannsikring ender som regel bare opp med en oppsigelse i posten, sier Stig Høisæther, leder i Leieboerforeningen i Bergen.

Han er svært bekymret for brannsikkerheten i sentrum.

— I dag er det direkte farlig å bo i store deler av Bergen, sier Høisæther.

Krever lovendring

Leieboerforeningen krever nå en skjerpelse av husleieloven. Det skal ikke være adgang til å si opp leieboere som påpeker mangler ved brannsikringen.

— I dag tør ikke mange leieboere å klage på brannsikkerheten. Hvis de ber om en sikker rømningsvei eller flere røykvarslere får de bare beskjed om at det finnes nok av andre som vil bo i leiligheten. Så kommer oppsigelsen i posten, sier Høisæther.

— Hvorfor kontakter man ikke bare brannvesenet?

— Av same grunn. Forholdene er så dårlige at man frykter at brannvesenet vil stenge bygningen. Da står leieboerne igjen uten bolig. Klager man til brannvesenet havner man nesten alltid i konflikt med huseier. Etter vår mening bør huseiere som ikke sikrer sine eiendommer få straffebøter helt til forholdene er utbedret.

Elendige forhold

Leieboerforeningen har vært på befaring i mer enn 100 utleieboliger i Bergen. Brannsikkerheten blir betegnet som skremmende dårlig.

— Det lukter svidd av sikringsskapene.

Rømningsveier er bygd om til hybler for å sikre huseierne større inntekter. Ved brann er det eneste alternativet å hoppe flere etasjer rett ned i asfalten. Småbarnsfamilier blir utstyrt med gamle branntau.

Høisæther mener at byens huseiere bør tenke nøye på konsekvensene av den dårlige brannsikringen.

— De bør tenke på konsekvensene hvis det bryter ut brann. De bør huske at det er de som sitter med ansvaret for når mennesker brenner inne.