Det forteller en kilde med kjennskap til situasjonen ved sikkerhetskontrollen på Flesland til BT.

Både mandag og tirsdag morgen sto køene til sikkerhetskontrollen nok en gang gjennom hele avgangshallen og ut dørene.

— Sikkerhetskontrollen sliter med gjennomtrekk av ansatte, og sykefravær. Noen blir utbrente, noen får slitasjeskader i skuldre, rygg og knær. Og så er jo vekterne naturlig nok svært utsatt i for eksempel influensaperioder, sier en kilde.

Vedkommende ønsker å være anonym av hensyn til sin arbeidssituasjon.

— Prioriterer handel

Dagens terminal ble åpnet i 1988, og er egentlig dimensjonert for i underkant av tre millioner passasjerer i året. I fjor var trafikkgrunnlaget på Flesland nesten det doble av dette.

— Det er jo sånn at vi har det litt trangt her i terminalen vår, men vi gjør alt vi kan for å få det til, sa sjefen for sikkerhetskontrollen, Lasse Solberg, til BT mandag morgen.

Kilden BT har snakket med, er ikke udelt enige i det:

— Kapasiteten er alt for liten, det er behov for dobbelt så mange sluser som de som er i drift i dag. Avinor har i årevis visst om trafikkveksten som nå gir seg utslag i lange køer gang på gang. Men i stedet for å øke kapasiteten i sikkerhetskontrollen, bygger de om terminalen for å øke omsetningen i kiosker og restauranter. Det er det de tjener penger.

Situasjonen skal ha skapt frustrasjon blant de ansatte i sikkerhetskontrollen.

— Det er de ansatte i kontrollen som blir skyteskive for passasjerene som blir stående i kø. De skal smile og være høflige, men det er ikke alltid like lett når de stadig blir kjeftet huden full. Det går ut over arbeidsmiljø og motivasjon, sier kilden.

- Tøff jobb

Securitysjef Lasse Solberg i Avinor erkjenner at det kan være en tøff jobb å betjene sikkerhetskontrollen.

— Du skal være årvåken, passe på røntgenmaskin og metalldetektor, og i tillegg kontrollere passasjerer manuelt med ujevne mellomrom. Bare slike manuelle kontroller medfører minst to knebøy per passasjer. Det blir jo en del i løpet av en dag. Jeg kjenner ikke sykefraværstallene i detalj, siden det er Securitas som er arbeidsgiver. Men jeg oppfatter ikke at det er spesielt stor gjennomtrekk. Nye folk får grundig opplæring. De tilbakemeldingene vi får fra de ansatte tyder ikke på noe annet enn at de trives godt og har et godt arbeidsmiljø, sier han.

Solberg vedgår likevel at kapasiteten i sikkerhetskontrollen ikke er god nok.

— Vi gjør så godt vi kan for å jobbe effektivt, men det er rett og slett plassmangel her. Det er ikke plass til flere sluser slik bygningen er nå. Vi jobber med å få utvidet inngangspartiet til terminalen, da får vi to ekstra sluser der. Men det blir nok ikke ferdig før til neste år, sier Solberg.

Venter mer kø

— Hvorfor er ikke sikkerhetskontrollen blitt prioritert foran handelstilbudet i terminalen?

— Det skyldes en helhetsvurdering. Hvis vi får flere sluser og slipper gjennom flere passasjerer, må det jo også være plass til dem innenfor. Det er derfor vi skal bygge ny terminal, sier Solberg.

— Til sommeren ventes enda større trafikk. Hva skjer da?

— I den årstiden vi nå er i, har folk gjerne mye klær på seg. Da bruker de flere kasser til å få klærne gjennom kontrollen, og det tar mer tid. Hvis det blir sommer etter hvert, blir dette lettere. Men vi må nok regne med køer på de store reisedagene, fredag ettermiddag, søndag ettermiddag og mandag morgen.

- Ingen aksjon

Ved flere anledninger de siste månedene har BT på dager der køene har vært spesielt lange, fått tips om en påstått gå sakte-aksjon blant de ansatte i sikkerhetskontrollen. Alle kilder BT har vært i kontakt med avviser dette.

— Vi har ingen meldinger eller observasjoner som gjør at vi mistenker noe sånt. Tvert imnot står sikkerhetskontrollørene på og gjør sitt beste hele veien, sier Lasse Solberg.

Securitas ønsker ikke å kommentere saken, men henviser til Solberg.

— Vi vil for øvrig heller ikke kommentere opplysninger fra anonyme kilder, sier Jarle Ramskjær, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Securitas.