I dagens BT kan du lese at Statnett skrinla miljøvennlige og billige kraftlinjetraseer i Hardanger.

— Jeg er veldig glad for at BT fokuserer på det. Slik kan vi få tilbake igjen diskusjonen som vi prøvde å starte lokalt, sier lederen i Folkeaksjonen «Stopp Kraftlinja», ordfører Jan Ivar Rødland i Granvin.

Han sier Folkeaksjonen påpekte disse alternativene og ba om å få dem utredet i en tidlig fase.

— Men Statnett nektet å diskutere det og sa det ikke var et tema. De hadde enerett på kunnskapen, og vi måtte stole på dem.

- Avvist

Granvin- ordføreren sier han sitter igjen med en lei smak i munnen.

— Holdningene har låst seg og et finnes ikke mulighet for å drøfte. I lokalpolitikken, som jeg også representerer, er det gjennom samtaler at en kan komme frem til de beste løsningene. Her har man ikke hatt mulighet til det, på grunn av Statnetts momentane avvisning fra starten av.

Krav til energiministeren

Rødland mener de nye opplysningene styrker Folkeaksjonens krav om ny gjennomgang av flere alternativer.

— Olje- og energiministeren må ta time out og gå grundig gjennom den nye situasjonen, fordi mange forutsetninger er endret siden konsesjonen ble gitt. Det finnes bedre alternativer enn et luftspenn gjennom urørt natur i Hardanger.

Selv holder han en knapp på kabelalternativet, som er det dyreste. Men han ønsker seg også en gjennomgang av linjene Sauda-Samnanger og Åsen-Samnanger.

— Statnett bør ikke gjøre det, men andre miljøer, sier Rødland.

Hva mener du om de nye opplysningene? Si din mening her.

BERGENS TIDENDE