— Dommen gir en helt gal signaleffekt. Jentene opplever at en person som har påført dem betydelige problemer fysisk og psykisk får et klapp på skulderen av dommeren. For dem har dette vært traumatisk, og saken blir ikke bedre av at overgrepene ikke får konsekvenser for gjerningsmannen, sier bistandsadvokaten.

Dommer Gunnar Torkildsen i Bergen byrett slår fast at 21-åringen har hatt ulovlig seksuell omgang med mindreårige, men gir i praksis 21-åringen ingen straff. Torkildsen mener at 75 dagers betinget fengsel er straff nok, men 45 av dagene er en fellesstraff med en dom 21-åringen fikk i februar.

Dermed får 21-åringen 30 dagers betinget fengsel for overgrepene, noe som betyr at han ikke må sone dersom han ikke begår nye straffbare forhold de neste to årene.

Vanlige handlinger?

21-åringen møtte de 14 og 15 år gamle jentene på BA-snakk, en prateside på internett. I desember hadde han sex med begge de to mindreårige jentene.

21-åringen hevder at de hadde snakket på internett om å ha trekant før de møttes. 15-åringen krevde erstatning, men Torkildsen mener at det ikke er grunnlag for det. I den oppsiktsvekkende dommen skriver han om den seksuelle omgangen at "det foreligger neppe mer enn det som foregår mellom yngre mennesker i ikke ubetydelig grad, men som ikke kommer for domstolene. Noen oppreisningserstatning kan da vanskelig begrunnes". - Dette er svært uheldig. Dommen gir inntrykk av at retten vurderer at denne typen handlinger er greit, og at det har vært en likevekt mellom partene, noe som absolutt ikke er tilfelle. Det er syv års aldersforskjell mellom 14-åringen og gjerningsmannen, sier Kjeldstad.

- Jentene er utnyttet

Dommeren legger stor vekt på at de unge jentene ikke selv anmeldte forholdet. Det ble gjort av deres foreldre åtte dager etter at overgrepet skjedde. "For 15-åringen er det fremlagt psykologerklæring om etterfølgende konsentrasjonsvansker, kvalme, søvnvansker og mareritt. På bakgrunn av at hun selv ikke anmeldte forholdet har retten problemer med å sette de beskrevne vanskeligheter i direkte årsakssammenheng med den seksuelle omgang som fant sted", heter det i dommen. - Min reaksjon er at dommeren her legger vel mye ansvar på en 15 år gammel jente, sier politiadjutant Rune Malt, som var aktor i saken.

— Dommen er for mild. De unge jentenes nysgjerrighet er blitt utnyttet av en voksen person, og det foreligger flere straffskjerpende momenter. Internett medfører et stadig større problem i forhold til seksuell omgang med mindreårige, og derfor er det all grunn til å trekke frem allmennpreventive hensyn. Det har ikke retten gjort i dette tilfellet, sier Malt.

Også jentenes foreldre reagerer sterkt på den manglende straffen, og at gjerningsmannen ikke må betale erstatning.

— Datteren vår gruet seg veldig til å fortelle om vanskelige, personlige ting i retten, og saken oppleves nå som enda tyngre for henne når gjerningsmannen ikke får noen straff, sier 15-åringens foreldre.

Dommen blir høyst sannsynlig anket.

Ingen kommentar

— Det er fast praksis i vårt system av vi ikke gir kommentarer etter at dom er avsagt. Det ønsker jeg heller ikke å gjøre i denne saken, sier byrettsdommer Gunnar Torkildsen til Bergens Tidende.