SV jubler for at byråd Filip Rygg (KrF) i BT søndag uttalte at Flesland ikke vil få noen andre rullebane, hvis det fører til at store områder i Bergen ikke kan brukes til bolig på grunn av flystøy.

Men samtidig er partiet kritisk til at byrådet har lagt opp til en dramatisk økning i flytrafikken, ved å tillate bygging av en ny flyplassterminal.

— Utbyggingen legger til rette for en dobling av antall flypassasjerer fra 2011-2025, sier bystyrerepresentant Tina Åsgård (SV).

Siden beregningen av flystøy er døgnmålinger, innvirker antallet fly kraftig på støynivået.

— Mener byråden at flytrafikken kan dobles frem mot 2025 uten at det får noen konsekvenser for hvor det bør være tillatt med boligbygging i Bergen, sier Åsgård

Hun mener byråden selv har bidratt til at det kan bli store problemer med å finne gode nok tomter for fremtidig boligbygging i Bergen, ved å tillate byggingen av ny terminal på Flesland.