Statsviter Frank Aarebrot er overrasket over at nok en gruppe kjernevelgere, denne gangen offentlige ansatte, går ut mot regjeringen. De statsansatte mener tilbudet fra arbeidsgiverne var så dårlige at de gikk ut i streik, for første gang på 28 år.

— Det får være måte på å feire at man ikke har valgår, sier Aarebrot.

Han mener noen må ha misforstått instruksjonene til regjeringens forhandlingsutvalg.

— Jeg kan umulig tenke meg at dette er planlagt.

Flere kontroverser

I løpet av kort tid denne senvåren har regjeringen lagt seg ut med sine tre kjernegrupper av velgere.

  • Først fikk de miljløorganisasjonene på nakken da de la frem Klimameldingen
  • Deretter fikk de bøndene på nakken i Jordbruksoppgjøret
  • Nå streiker statsansatte og kommunalt ansatte, etter å ha uttalt at det var umulig å få til en løsning i meklingen Aarebrot mener det ikke gjør så mye for regjeringens oppslutning å få miljøaktivistene etter seg.

— Miljøvernorganisasjonene protesterer alltid, uansett. Det er nesten en fordel for regjeringen å få dem etter seg, men det skjønner ikke miljøorganisasjonene selv. Dette kan man tydelig se på hvem som gikk frem og tilbake ved sist valg.

De to andre konfliktene synes han er adskillig mer alvorlige. Aarebrot mener man kan stille spørsmål ved bøndenes motiver før forhandlingene.

— Det kan ha vært en aksjon for å få satt bøndene på dagsorden. De kan ha bestemt seg for å gå til aksjon uansett forhandlinger.

Også forhandlingene mellom de offentlige ansatte og staten mener han kan ha bydd på reelle problemer for staten.

— Det er en del krav som er vanskelige å beregne kostnadene på. Dette med å ha betalt for å være hjemme med syke foreldre for eksempel. Man vet jo ikke omfanget av hvor mange som vil gjøre det.

Lite lojale

Uansett mener han de rødgrønne kommer dårlig ut.

— Det er ikke bra for regjeringspartiene dette. Det fester seg et inntrykk av at deres egne kjernevelgere er misfornøyde med dem.

Dagens regjering er avhengig av å komme inn i en flytsone lenge før valget, tror Aarebrot, som advarer partilederne mot å tro at de kan vinne valget i en spurt de tre siste ukene før stemmene gis. Ser man nærmere på tallene i meningsmålingene så er det flere grunner til bekymring for den sittende regjeringen.

— Det er et strukturelt faktum at lojalitetsprosenten til de borgerlige, og særlig Høyre, er betydelig høyere enn hva den er hos de rødgrønne partiene. De har i overkant av ti prosent lavere lojalite enn Høyre. Dersom regjeringespartiene ønsker fremgang på gallupene så er nøkkelen å øke lojalitetsprosenten. Misfornøyde bønder og offentlig ansatte bidrar ikke til det.

Hva tenker du om de rødgrønnes kamp mot kjernevelgerne sine? Diskuter under!