• Som lærer synes jeg det er frustrerende å bli avbrutt midt i en god arbeidsperiode. Høstferien burde flyttes eller slås sammen med andre ferier, sier Ingunn Alver, leder i Utdanningsforbundet Hordaland. Si din mening!

Alver understreker at det er hennes personlige mening, basert på de pedagogiske virkningene av høstferien.

— Jeg skjønner jo at det er en kjærkommen pustepause for både elever og lærere. Men det er håpløst at avbrekket kommer akkurat når ting er skikkelig på plass og man har bygd opp gode arbeidsrutiner. Helst burde ferieuken legges inntil en av de andre høytidene. Første uken i oktober er i hvert fall altfor tidlig, november ville vært et bedre tidspunkt.

Lærerlederen mener dessuten at en bedre samkjøring mellom de ulike kommunene er ønskelig. I dag kan den enkelte kommune bestemme om den skal ha høstferie, hvor lang den er og når den skal plasseres på kalenderen.

— I Bergen har vi hatt én ukes høstferie i en tiårs tid. Før det hadde vi bare to dager fri under Vestlandske Lærerstemna. Alle tilbakemeldinger vi har fått tyder på at både lærere og brukere er tilfreds med ordningen. Forutsigbarhet er viktig, så vi har ingen planer om å gjøre store endringer, forteller Torstein Johannessen, administrasjonssjef i byrådsavdeling for skole.