Kraftig kostnadsøkning, manglende avstemning og avvik mellom kasse og bank og slektskap mellom den som attesterer og tilviser er noen av manglene som en revisjonsrapport peker på, skriver Strilen.

— Konklusjonen fra revisjonen er graverende og viser at legevakten er fullstendig ute av styring og kontroll, sa Østrem i kommunestyret torsdag. Han er medlem i kontrollutvalget og ville vite hvilke tiltak som er satt inn. Revisjonssjef Helge Kvingedal sier at det som er avdekket kan være alvorlig. Både i 2001 og 2002 sprakk legevaktens budsjett med over én million kroner.