Det mener Arvid Ask, leder for trafikkavsnittet ved Hordaland politidistrikt.

— Da ville sjåfører midlertidig fått inndratt sertifikatet så lenge de brukte medikamentene. Dette er kanskje noe helsemyndighetene må se nærmere på. Men legers informasjonsplikt er jo et kontroversielt tema, så det er mulig jeg tråkker inn i et minefelt nå, sier Ask.

— Vil dere ta et initiativ overfor myndighetene?

— Det har vi ikke drøftet ennå. Jeg vurderer å lufte problemstillingen internt på huset. Så får vi se.

Ask understreker at leger allerede i dag har meldeplikt når det gjelder epileptikere med sertifikat.

Overbetjenten er ikke overrasket over den eksplosive økningen i rohypnol-bruk blant bilførere. Han tror de lokale tallene samsvarer med de nasjonale.

— Det mest skremmende med økningen er jo at sjåførene kan bli svært aggressive av sovemedisinen.