Ved utgangen av januar var det registrert 389 helt ledige personer i Åsane. – Det er en økning på 56 personer siden måneden før, sier Søreide, og legger til at personer som er på tiltak ikke er inkludert i dette tallet.

Ledighetstall

– Tar vi med de som er på tiltak, er nå 478 personer av arbeidsstyrken i Åsane uten ordinært arbeid, sier Søreide

Det tilsvarende tallet for januar 2008 var 376 personer uten ordinært arbeid, noe som gir en økning i ledigheten på 27 prosent. Totalt er 2,5 prosent av arbeidsstyrken i Bergen nå registrert som helt ledige. I fjor på samme tid lå ledighetstallet under to prosent. 231 av de ledige er menn, noe som forklares med at det er bygg og anlegg som så langt har tatt støyten av finanskrisen. Også andre bransjer har nå begynt å merke en liten økning i ledigheten.

Krisemidler

– Men vi merker fortsatt etterspørsel etter ingeniører, lærere og fagpersonale til helse— og omsorgsyrkene, sier Søreide.

– Der leter man etter folk.

Ledigheten øker mest i aldersgruppen 20-24 år. Det er en utvikling som gir grunn til bekymring.

– Mitt råd til disse er å ta seg råd til å fullføre eller ta en utdanning. Da står du mye sterkere i dagens arbeidsmarked.

Les mer på www.aasanetidende.no

UTDANNING: – Når krisen rammer, er det de yngste med minst ansiennitet som må gå først, sier Gerd Søreide, og råder ledige ungdommer til å supplere med mer utdanning. Da er de også godt rustet når tidene blir bedre.
Magne Fonn Hafskor