Forbundet organiserer de ansatte på Havnevesenet som ikke orker å jobbe under lederen. Hjelmeland velger å uttale seg til BT fordi han ikke oppfatter dette som en personalsak, men som et arbeidsmiljøproblem.

— Ledelsen i Havnevesenet har gjort en slett innsats. De burde ha grepet inn på et mye tidligere tidspunkt og kunne ha sagt opp lederen i prøveperioden.

Hjelmeland mener arbeidsmiljøtiltakene som er satt i verk ikke er tilstrekkelige.

— Tiltakene oppfattes som å skulle verne lederen og ikke alle de øvrige ansatte på avdelingen. Uansett kommer de altfor sent, sier han.

Fagforeningslederen sier de ansatte føler seg ført bak lyset ved at havnedirektør Gunvald Isaksen ved to anledninger har lovet at lederen ikke skulle komme tilbake.

— Jeg tror nok havnedirektøren har ment det han sa, men han har ikke fått de nødvendige fullmaktene til å gjøre det som må til.

Arbeidsmiljøproblemene har vart i over et og et halvt år. Hjelmeland mener tiden er inne for å fjerne det som er hovedårsaken til problemet.

— Når tre tillitsvalgte velger å slutte på en arbeidsplass, mener jeg tiden er inne for handling. Havnevesenet må gjøre det samme som den tidligere arbeidsgiveren til lederen gjorde, betale han for å slutte.