Søndag skrev Bergens Tidende om bemanningskrisen ved sykehuset, som kan gå på helsen løs for både ansatte og pasienter. Slitne sykepleiere nekter å underskrive den nye turnusavtalen, fordi de mener den pålegger dem ulovlig overtid. Svaret til direktør Svein Hindal ved medisinsk divisjon er en trussel om å beordre sykepleiere på jobb dersom nødvendig.

Britt Frøyen er koordinerende hovedtillitsvalgt i Hordaland Sykepleierforbund. I hele går ble hun nedringt av fortvilte kolleger som fryktet at julen måtte tilbringes på jobb likevel.

— Sykehusledelsen har ikke skjønt problemet. Dersom mange tvinges til overtid i julen, kommer det trolig et lass med sykemeldinger like etter nyttår. Da har man jo bare forskjøvet problemet. Sykepleierne er rett og slett slitne. Vi orker ikke mer. Bemanningssituasjonen har gått på helsen løs lenge nok. Det viktigste for pasientenes sikkerhet er jo at de som skal behandle dem er uthvilte, sier Frøyen.

Hun kan ikke fatte hvordan sykehusledelsen har havnet i denne situasjonen.

— Turnusproblemene har man vært klart over i flere måneder. Da burde man ha lagt en skikkelig kabal for lenge siden. Elendig planlegging, raser hun.

Fløyen tror likevel at sykepleierne kommer til å føye seg dersom de får beskjed om å møte opp denne uken.

— De har ikke samvittighet til noe annet, avslutter hun.